Dit leverde de online workspace ‘RMC in actie tijdens de Coronacrisis’ op

Dinsdag 23 juni faciliteerde Ingrado een online Workspace voor RMC-coördinatoren om samen na te denken hoe we kunnen zorgen dat alle jongeren worden ingeschreven op een opleiding of een traject naar arbeid ingaan. 

Door de coronacrisis maken wij ons dit jaar extra zorgen over de overstap van jongeren in het onderwijs en de uitstroom naar de arbeidsmarkt. Het einde van het schooljaar nadert hetgeen betekent dat we weten welke leerlingen een diploma hebben gehaald, een overstap gaan maken naar een andere opleiding of uitstromen naar de arbeidsmarkt. 

We begonnen de workspace met het maken van een opsomming van problemen waar we nu al mee te maken hebben, onder andere:

  • veel jongeren kunnen geen stage- of bbl-plek vinden;
  • hoe gaan we om met verzuim in online lessen?;
  • het ontbreken van persoonlijk contact met jongeren maakt de begeleiding door RMC lastig, vooral het signaleren van zorgvragen is online niet goed te doen; 
  • leerlingen hebben straks een half jaar geen fysiek onderwijs gevolgd. Hoe gaat we ze weer gemotiveerd krijgen om te gaan leren? 
  • er zijn momenteel veel jongeren met een uitkering en de arbeidsmarkt raakt verstopt. 

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Sommige mbo-scholen hebben al aangegeven in ieder geval tot januari de algemene lessen online te blijven geven. Veel jongeren kiezen voor een opleiding terwijl ze eigenlijk aan het werk willen. Dit betekent een grote groep leerlingen in de scholen die eigenlijk op de arbeidsmarkt hoort. Hoe ga je deze leerlingen gemotiveerd houden en zorgen dat ze niet uitvallen? 

De jeugdwerkloosheid is enorm gestegen. Het is goed om te horen dat veel gemeenten de wachttijd van vier weken hebben laten vervallen. Wel is er de behoefte om strakke afspraken te maken. Laat RMC bijvoorbeeld meekijken bij de oriëntatie van jongeren op scholing en een kansrijke beroepskeuze.  

De samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt-zorg die in veel regio’s al behoorlijk voeten in de aarde heeft, moet de komende periode geïntensiveerd worden. Regio’s die werken met ‘actietafels’ plannen meer capaciteit in. Andere regio’s zetten extra jobcoaches in om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen ondersteunen. Belangrijk om regionaal te verbinden met het landelijke actieplan van SBB zodat er samen ingezet kan worden op stages, leerbanen en werk voor jongeren.

Ook het inzetten van tijdelijke projecten of schakeltrajecten is een optie. Als voorbeeld werden de maatschappelijk diensttijd projecten genoemd of trajecten met een combinatie van sport, persoonlijke ontwikkeling en beroepsvaardigheden. Het is vooral belangrijk om jongeren te stimuleren om actief te blijven werken aan hun ontwikkeling. Wees creatief met budgetten en kijk of je vanuit voorgaande jaren nog budgetten hebt om extra in te zetten. 

En wat als een jongere, ondanks alle extra inzet, toch thuis komt te zitten? Dan is aandacht het sleutelwoord. Blijf helder communiceren met jongeren, vraag hoe het gaat, houd contact en vertrouwen. RMC trajectbegeleiders zijn creatief en voeren deurgesprekken, wandelcoaching of houden gesprekken in aangepaste corona-veilige spreekruimtes. 

De meeste RMC-coördinatoren zijn samen met hun team en, in samenwerking scholen en partijen in het sociaal domein en de zorg, volop bezig om een goede regionale aanpak neer te zetten of de huidige aanpak te intensiveren. RMC kan jongeren veel kansen bieden door te verbinden, te regisseren en te doen wat nodig is.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.