Dit is het geactualiseerde format ambtsinstructie leerplicht/RMC

Download het geactualiseerde format ambtsinstructie voor medewerkers leerplicht / RMC. De instructie kan worden aangepast aan de situatie in jouw regio en houdt rekening met de AVG en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in onderwijs en zorg, waaronder leerplichtambtenaren/medewerkers RMC, verplicht te werken met een vernieuwde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Meer informatie hierover vind je in ons dossier.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit brengt voor gemeenten meer verplichtingen met zich mee bij het werken met persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in onze notitie.

Waarom een ambtsinstructie?
Volgens artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969 is aan het college opgedragen een instructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/RMC. Hierin wordt vermeld hoe de wettelijke taken die de gemeente zijn opgelegd moeten worden uitgevoerd. Ook dient aangegeven te worden hoe overleg wordt gepleegd met de leerplichtambtenaren in de omliggende gemeenten en met welke instanties bij de uitvoering van de taken moet worden samengewerkt. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerplicht het karakter heeft van maatschappelijke zorg.

Samenwerking leerplicht/RMC
In deze instructie wordt gesproken over de medewerker leerplicht/RMC. Gezien de doorlopende leerlijn en de huidige aanpak van VSV waarbij partijen steeds meer met elkaar samenwerken is de combinatiefunctie leerplicht/RMC een pré om te komen tot een effectieve aanpak bij de bestrijding van het aantal VSV-ers.

De instructie voor de medewerker leerplicht/RMC is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de regio, vast te leggen.

Ambtsinstructie, wetgeving en de MAS
In de instructie zijn weinig tot geen bepalingen opgenomen die in wetgeving zijn opgenomen. De instructie moet dan ook in nauwe samenhang met de wetgeving gelezen worden. Daarnaast moet de instructie in samenhang gelezen worden met de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).

De instructie gaat er van uit dat de medewerker leerplicht/RMC over de bevoegdheid als BOA beschikt.

Download het format in ons dossier.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.