Mededelingen

25 aug

Een frisse start in het nieuwe schooljaar

De basisscholen en middelbare scholen in de regio's Noord en Zuid zijn weer 'als vanouds' aan het nieuwe schooljaar begonnen. Dat wil zeggen, de leerlingen mogen weer fysiek naar school en kunnen... Lees meer

14 jul

Wat vind jij van het wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht?

Het wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht staat open voor consultatie. Met het wetsvoorstel wordt het voor gemeenten mogelijk om de verlengde kwalificatieplicht in te zetten. Lees meer

14 jul

Nieuws over het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en RMC

Ingrado oriënteert zich sinds eind 2019 op een nieuw kwaliteitsregister om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van haar leden. Dat register vervangt het huidige LKLR en zal per 1-1-2021... Lees meer

30 jun

Dit leverde de online workspace ‘RMC in actie tijdens de Coronacrisis’ op

Dinsdag 23 juni faciliteerde Ingrado een online Workspace voor RMC-coördinatoren om samen na te denken hoe we kunnen zorgen dat alle jongeren worden ingeschreven op een opleiding of een traject naar... Lees meer

30 jun

Verslag digitale leercirkel Kwint/Ozdil

Op 15 juni vond er een digitale leercirkel van de pilot Kwint/Özdil plaats. In de online bijeenkomst gingen de deelnemers dieper in op de drie verschillende fases van de route mbo naar werk. Wat kwam... Lees meer