Mededelingen

17 Dec

Wat als je ouders laaggeletterd zijn?

In Nederland hebben 2.5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De kans is groot dat ouders hun laaggeletterdheid doorgeven aan de kinderen. Lees meer

11 Dec

Enthousiasme tijdens eerste leercirkel motie Kwint/Ă–zdil-pilot

Op 22 november 2018 organiseerden OCW en Ingrado de eerste leercirkel van de motie Kwint/Özdil-pilot over de tweejarige begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Lees meer

27 Nov

Hoe ga je in gesprek met jongeren die veel gamen (en daardoor verzuimen)?

De laatste tijd krijgen we regelmatig vragen over gamende jongeren (en verzuim). We vonden het daarom hoog tijd om research te doen én twee deskundigen hierover aan het woord te laten. Het resultaat... Lees meer

27 Nov

Gegevenslevering RMC voor regionale samenwerking vsv en kwetsbare jongeren

Op 1 januari 2019 treedt de Wet regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie in werking. Met deze wet wordt de doelgroep van de RMC uitgebreid. Lees meer

26 Nov

Nieuwe handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend... Lees meer