Mededelingen

16 Apr

Addendum bij ambtsinstructie over vsv en jongeren in een kwetsbare positie

De wetswijziging regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie voorziet in een uitbreiding van bestuurlijke taken en is een uitbreiding op de monitortaken van de RMC regio’s. Daarom... Lees meer

16 Apr

Ingrado organiseert drie leerbezoeken kwalificatierecht

Op 27 september 2018 organiseerden Ingrado en OCW een startbijeenkomst over het kwalificatierecht. Focus lag daarbij op de vraag hoe jongeren kunnen worden gemotiveerd om gebruik te maken van het... Lees meer

15 Apr

Verslag tweede leercirkel motie Kwint/Özdil

Maandag 1 april kwamen vertegenwoordigers van gemeentes, mbo-instellingen, kennisinstituten, rijksoverheid, een onderzoeker en een hbo-student in Utrecht bijeen om (verder) te praten over de... Lees meer

02 Apr

Tweede Leercirkel motie Kwint/Özdil legt kansen en knelpunten bloot

Maandag 1 april kwamen vertegenwoordigers van gemeentes, mbo-instellingen, kennisinstituten, rijksoverheid, een onderzoeker en een hbo-student in Utrecht bijeen om (verder) te praten over de... Lees meer

02 Apr

Doe mee met landelijke thuiszitters-enquête voor leerplicht

Deze week ontvangen alle leerplichtorganisaties een link naar een landelijke thuiszitters-enquête van onderzoeksbureau Regioplan. Ingrado verzoekt alle ontvangers te reageren. Jouw antwoorden helpen... Lees meer