Mededelingen

19 Feb

Privacy en passend onderwijs

Welke informatie mag je uitwisselen met samenwerkingsverbanden in het kader van thuiszitters? Een wettelijke grondslag voor samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens uit te wisselen ontbreekt. Lees meer

18 Feb

Vruchtbare bijeenkomst over vakmanschap voor managers en coördinatoren

Op woensdag 13 februari zaten de managers en coördinatoren bij elkaar in Utrecht. Samen werkten ze aan het ontwerpen van het programma Vakmanschap en aan het 'managers en coördinatoren overleg nieuwe... Lees meer

14 Feb

Januari update van de MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim. Onderdeel van de MAS is het signaleringsinstrument schoolverzuim. Die is recent aangepast. Lees meer

05 Feb

De route naar Vakmanschap

Ingrado gaat in 2019 concrete stappen zetten in de route naar vakmanschap. We doen dit aan de hand van het Programma Vakmanschap, waarin een breed aanbod van trainingen en opleidingen zal worden... Lees meer

05 Feb

Eerste Leercirkel motie Kwint/Özdil: Samen werken aan een succesvolle match

Hoe ziet de gedroomde uitvoering van de motie Kwint/Özdil eruit in de praktijk? Wat is er nodig om tot een succesvolle match te komen tussen een (job/leer)coach en een jongere? Lees meer