Mededelingen

30 jan

Nieuwe ronde training Hoe kun je jongeren effectief begeleiden? start 23 april

Vind jij het als professional lastig om jongeren in beweging te krijgen? Lukt het niet altijd om een gezamenlijk plan op te stellen en heb je met weerstand of onbegrip te maken? In de vijfdaagse... Lees meer

28 jan

Website landelijke aanpak 16-27: wat vind jij er(van)?

De Landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. Op de website 16-27.nl vind je veel... Lees meer

28 jan

Ingrado reageert op Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Een nieuw wetsvoorstel moet de rechtspositie van studenten verbeteren. Hoe? Door rechten rondom schorsing en verwijdering in de wet op te nemen en rechtsbescherming te verbeteren door onafhankelijke... Lees meer

27 jan

Laat student met negatief bindend studieadvies geen vsv’er worden

Bij een negatief bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst (OOK) verbroken en moet een student  de opleiding verlaten. Een negatief bindend studieadvies mag alleen worden gegeven als een... Lees meer

14 jan

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden en afspraken in de regio

Per 1 september 2020 zullen gemeenten informatie over de overstappers van het voortgezet naar het middelbaar beroepsonderwijs ontvangen via de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Lees meer