Mededelingen

04 Feb

Ken jij jongeren die tussen 2008-2013 in de gesloten jeugdzorg zaten?

De Hogeschool Utrecht en het Verwey-Jonker Instituut zijn bezig met een onderzoek naar ervaringen van jongeren die tussen 2008-2013 in de JeugdzorgPlus hebben gezeten. De onderzoekers willen 150... Lees meer

01 Feb

De kwetsbare jongere in beeld en dan? Participatiescan biedt uitkomst

Hoe zorg je ervoor dat jongeren uit praktijkonderwijs, VSO, entree en mbo, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, terechtkomen op een plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen? Lees meer

22 Jan

Vier keer versterking voor Ingrado

Eind 2018 zochten we drie projectleiders en een projectmedewerker die Ingrado wilden helpen onze ambities te realiseren. Met trots kunnen we zeggen dat we een aantal kanjers hebben gevonden.  Lees meer

22 Jan

Klankbordbijeenkomst strategisch plan 2020-2025

Op 14 januari is Ingrado het nieuwe jaar gestart met een bijeenkomst om te brainstormen over de ontwikkeling van Ingrado op weg naar 2025. In het najaar willen we een meerjarenplan voorleggen aan... Lees meer

08 Jan

Ontdek de inspirerende verhalen van jongeren en hun coaches op REA Colleges en EEGA Plus

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit motto is zeker van toepassing op de jongeren die onderwijs volgen via REA Colleges en EEGA Plus. De portretten die van hen zijn gemaakt laten zien wat een... Lees meer