Mededelingen

14 jul

Nieuws over het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en RMC

Ingrado oriënteert zich sinds eind 2019 op een nieuw kwaliteitsregister om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van haar leden. Dat register vervangt het huidige LKLR en zal per 1-1-2021... Lees meer

30 jun

Dit leverde de online workspace ‘RMC in actie tijdens de Coronacrisis’ op

Dinsdag 23 juni faciliteerde Ingrado een online Workspace voor RMC-coördinatoren om samen na te denken hoe we kunnen zorgen dat alle jongeren worden ingeschreven op een opleiding of een traject naar... Lees meer

30 jun

Verslag digitale leercirkel Kwint/Ozdil

Op 15 juni vond er een digitale leercirkel van de pilot Kwint/Özdil plaats. In de online bijeenkomst gingen de deelnemers dieper in op de drie verschillende fases van de route mbo naar werk. Wat kwam... Lees meer

29 jun

Laat je inspireren! U-can-act deelt inzichten onderzoek naar vsv

U-can-act is een projectgroep van de RUG die onderzoekt hoe vsv kan worden voorkomen. De uitkomsten van hun onderzoek zijn nu gebundeld in het gratis e-boek Voortijdig Schoolverlaten Voorkomen:... Lees meer

16 jun

Wat vind jij van het wetsvoorstel over artikel 5 onder b?

Het wetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren is open voor consultatie. Doel van dit voorstel is dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht, op grond van art.... Lees meer