Mededelingen

12 Jun

Eerste themacafé van Ingrado met partners: schoolverzuim en AMV’ers

Op 31 mei 2018 organiseerde Ingrado in samenwerking met Nidos, VNG, GGD GHOR Nederland en de gemeente Utrecht een themacafé over schoolverzuim van AMV’ers. Lees meer

12 Jun

Workshop Privacy en leerplicht/RMC

Tijdens de algemene vergadering van Ingrado op 19 april 2018 verzorgden juridisch adviseur Carolien de Bruin en privacy expert Meindert Boon de workshop Privacy en leerplicht/RMC. De AVG toegespitst... Lees meer

11 Jun

Neem je partner mee naar de inspiratiesessie op 28 juni

Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar, zodat ook zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Dat is een fikse... Lees meer

11 Jun

Doe mee aan twee pilots die het recht op onderwijs versterken

Het Ministerie van OCW roept voorzitters van het college van bestuur van mbo-instellingen en coördinatoren van RMC-regio’s op om deel te nemen aan twee pilots voor kwetsbare jongeren. Lees meer

31 May

Verbeterde versie Standaard Monitor JIKP dankzij ervaringen uit de praktijk

De eerste ervaringen met de Monitor JIKP zijn geëvalueerd. In regio's waar de monitor in gebruik is, zijn alle jongeren in beeld, de case load kan beter gemanaged worden en er is ruimte voor... Lees meer