Mededelingen

14 Feb

Januari update van de MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim. Onderdeel van de MAS is het signaleringsinstrument schoolverzuim. Die is recent aangepast. Lees meer

05 Feb

De route naar Vakmanschap

Ingrado gaat in 2019 concrete stappen zetten in de route naar vakmanschap. We doen dit aan de hand van het Programma Vakmanschap, waarin een breed aanbod van trainingen en opleidingen zal worden... Lees meer

05 Feb

Eerste Leercirkel motie Kwint/Özdil: Samen werken aan een succesvolle match

Hoe ziet de gedroomde uitvoering van de motie Kwint/Özdil eruit in de praktijk? Wat is er nodig om tot een succesvolle match te komen tussen een (job/leer)coach en een jongere? Lees meer

04 Feb

Ken jij jongeren die tussen 2008-2013 in de gesloten jeugdzorg zaten?

De Hogeschool Utrecht en het Verwey-Jonker Instituut zijn bezig met een onderzoek naar ervaringen van jongeren die tussen 2008-2013 in de JeugdzorgPlus hebben gezeten. De onderzoekers willen 150... Lees meer

01 Feb

De kwetsbare jongere in beeld en dan? Participatiescan biedt uitkomst

Hoe zorg je ervoor dat jongeren uit praktijkonderwijs, VSO, entree en mbo, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, terechtkomen op een plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen? Lees meer