Mededelingen

17 Oct

Deadline art. 25 rapportage gemist?

Vrijdag 12 oktober was de deadline voor het aanleveren van de 'reguliere' artikel 25 rapportage. Nog niet ingeleverd? Doe dit uiterlijk maandag 22 oktober. Lees meer

16 Oct

Evaluatie aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren

Het ministerie van OCW gaat de beleidsafspraken vsv en jongeren in een kwetsbare positie tussentijds evalueren. De RMC regio’s ontvangen deze week een vragenlijst voor het... Lees meer

16 Oct

Jouw informatie helpt bij het monitoren van JIKP

In de week van 5 november staat op het zakelijk portaal van DUO de nieuwe startset Jongeren in een kwetsbare positie klaar voor RMC regio’s. Deze heb je nodig voor het invullen van de... Lees meer

18 Sep

Meld jouw regio aan voor werkgroepen en pilots 16-27

Niet alle jongeren slagen erin om, met steun van hun ouders en omgeving, op eigen benen te staan. Gemeenten, het Rijk en maatschappelijke organisaties werken binnen het programma 16-27 samen om voor... Lees meer

18 Sep

De MAS is geactualiseerd. Wat is er veranderd?

Ingrado heeft samen met de landelijke werkgroep, de klankbordgroep en Regioplan de MAS geactualiseerd. In de nieuwe versie is o.a. rekening gehouden met de AVG. De nieuwe MAS staat donderdag op deze... Lees meer