Mededelingen

22 sep

Samen werken aan een Methodische aanpak RMC, denk mee!

We zijn gestart met de ontwikkeling van een methodische aanpak voor RMC. We zijn op zoek naar jouw input vanuit de praktijk zodat we samen een methodische aanpak voor RMC kunnen ontwikkelen.  Heb jij... Lees meer

21 sep

Zicht op aanpak schoolverzuim: onderzoek gaat van start!

Hoe verloopt de aanpak van verzuim bij 12–18 jarigen? Wat zijn eventueel mogelijkheden voor verbetering? Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat dit najaar, op initiatief van het ministerie... Lees meer

21 sep

Onderzoek naar geoorloofd en (kortdurend) ongeoorloofd verzuim

Steeds meer komt het inzicht dat we niet meer moeten praten over de scheiding tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, omdat deze vormen van verzuim met elkaar verbonden zijn. Daarnaast bestaat het... Lees meer

18 sep

Per 1 januari 2021 nieuw beroepsregister voor sociaal domein incl. leerplicht/RMC

In de zomer hebben we gemeld dat Ingrado zich oriënteert op een nieuw kwaliteitsregister dat beter aansluit bij onze beroepsgroep. Dat hebben we gevonden! Het nieuwe register wordt per januari 2021... Lees meer

08 sep

Notitie Iedereen weer aanwezig op school

De vakantie is voorbij en bijna alle kinderen en jongeren gaan weer naar school. Het merendeel van de ouders heeft vertrouwen in de maatregelen die getroffen worden door scholen. Toch zijn er ook... Lees meer