MAS

Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. Daarom hebben Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld.

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.
 

We hebben gemerkt dat niet alle browsers het signaleringsinstrument goed downloaden met de link in de MAS. Ervaart u problemen? Download dan het .zip bestand dat hieronder bij de downloads staat. Dubbelklik na het downloaden om het bestand uit te pakken en het signaleringsinstrument te openen.


Infographic Stappenplan MAS

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Downloads