Verzuim 18+

Hoe voorkom je dat jongeren voortijdig schoolverlater worden en zonder diploma op de…

Uitgelichte Onderwerpen

In de begeleiding van jongeren die het onderwijs zonder startkwalificatie (dreigen te) verlaten heeft…

In het beleid gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is de laatste jaren…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.

Niet vergeten deze maand

Rayon Midden: workshops Vraag...

Regelmatig organiseert Ingrado de workshop Vraag en Antwoord over leerplicht en RMC. Op...

Rayons Noord en Oost:...

Regelmatig organiseert Ingrado de workshop Vraag en Antwoord over leerplicht en RMC. Op...

Mededelingen

Forum: verlengde...

De vaste commissie voor OCW houdt 10 september een rondetafelgesprek over de verlengde kwalificatieplicht. Ingrado neemt deel aan het gesprek. Wat vindt u eigenlijk van het voorstel? Geef uw mening op ons forum.

Rondetafelgesprek over...

De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in hun procedurevergadering d.d. 30 april jl. besloten op donderdag 10 september a.s. een rondetafelgesprek over het voorstel van wet van de...

Uit het werkveld

" Mijn naam is Sahid Koumanti. Ik ben 32 jaar en ik woon samen met mijn echtgenote en onze zoon in Amsterdam. Naast mijn leuke functie als RMC-trajectbegeleider en mijn drukke tijd  om de rol als vader en echtgenoot te vervullen, doe ik aan kickboksen en boksen. "

Sahid Koumanti

RMC-trajectbegeleider

Bureau Leerlingzaken Midden-Holland

Naar interview