Nieuwe, gezamenlijke aanpak schoolverzuim

Halt, OM, Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado lanceren Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Zien we u bij een van onze volgende ontmoetingen?

Algemene Vergadering, Werkconferentie &...

Ingrado nodigt je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering en de Werkconferentie op...

Rayondag rayon Noordwest

Een keer per jaar organiseren de rayoncontactpersonen een bijeenkomst voor hun rayon. Aan...

Uitgelichte Onderwerpen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Ingrado zet ze op een rij voor onderwijs- en leerplichtprofessionals.

Handig: Schoolverzuim en de Leerplichtwet

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitdrukking…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.

Bekijk ook ons nieuwsbriefarchief


In deze editie van het Ingrado Magazine

Van Praktijkonderwijs naar baan


"Door intensieve samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en UWV komen kwetsbare jongeren in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant terecht op een passende plek op de arbeidsmarkt. Allemaal! Hoe dat lukt? Betrokkenen vertellen het graag en met enthousiasme."

Naar artikel


Mededelingen

Wat doet Ingrado in de zomer? samen plannen maken...

Wat gaat Ingrado in 2018 doen om jongeren hun recht op onderwijs en ontwikkeling te bieden? Wie kan en wil daarbij helpen en hoe geven we dat vorm? Daarover ging de creatieve sessie die Ingrado op 3 juli organiseerde. Lees hoe deelnemers de sessie...

Impressie landelijke RMC-dag 13 juni

Vanmorgen zaten 140 collega's bij elkaar in Utrecht om te luisteren naar landelijke updates en een interactieve lezing van Huub Nelis van YoungWorks. Het thema van vandaag was 'Naar werk'.

ADVERTENTIE