Nieuwe, gezamenlijke aanpak van schoolverzuim

Halt, OM, Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado lanceren Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Zien we u bij een van onze volgende ontmoetingen?

Rayondag Noord

Een keer per jaar organiseren de rayoncontactpersonen een bijeenkomst voor hun rayon. Aan...

Landelijk overleg rayoncontactpersonen

Nederland is onderverdeeld in 39 RMC-regio’s die samen zes rayons vormen. Via de rayons...

Uitgelichte Onderwerpen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Ingrado zet ze op een rij voor onderwijs- en leerplichtprofessionals.

Handig: Schoolverzuim en de Leerplichtwet

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitdrukking…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.


In deze editie van het Ingrado Magazine

“Durf te vertrouwen op wat je waarneemt”


"De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds juli 2013 van kracht. Drie jaar later blijkt de meldcode nog niet het beoogde effect te hebben. Reden voor staatssecretaris Van Rijn om Jan-Dirk Sprokkereef de opdracht te geven een advies uit te brengen over aanscherping van de meldcode..."

Naar artikel


Mededelingen

Presentaties Ingrado werkconferentie online

We kijken weer terug op een zeer goed bezochte algemene vergadering en werkconferentie. We kregen ook veel enthousiaste reacties van jullie terug op de wokshops. Van een aantal workshops hebben we de presentatie ontvangen. Download ze gerust.

16 maart 2017: Tweede bootcamp thuiszitters

Vorig jaar ging op de dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!’. Een jaar later en ruim 500 Lansbrekers rijker, vindt op 16 maart 2017 de tweede...

KWALITEITSREGISTER