Leerplicht

Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de…

Zien we u bij een van onze volgende ontmoetingen?

Rayonbijeenkomst Rayon Noord-West

Elk rayon organiseert een keer per jaar samen met Ingrado een bijeenkomst. Aan de orde...

Uitgelichte Onderwerpen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Ingrado zet ze op een rij voor onderwijs- en leerplichtprofessionals.

Handig: Schoolverzuim en de Leerplichtwet…

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitdrukking…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.


In deze editie van het Ingrado Magazine

10 vragen aan Hugo de Jonge


"Hugo de Jonge is als Rotterdamse wethouder onderwijs, jeugd en zorg betrokken bij de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Taskforce agendeert het onderwerp kindermishandeling overal in Nederland en heeft een aanjaagfunctie voor het oppakken van vraagstukken rondom kindermishandeling..."

Naar artikel


Mededelingen

Aankondiging onderzoek: hoe staat...

Ingrado laat onderzoeksbureau Regioplan binnenkort onderzoeken hoe de professionalisering van leerplichtambtenaren en RMC-consulenten verloopt. U kunt meewerken door de vragenlijst in te vullen.

Voorlichting verzuimregister...

Vanaf 1 januari 2017 gaan de eerste scholen in het primair onderwijs verzuim van een leerling digitaal melden via het Verzuimregister van DUO. Met deze aansluiting treedt de sector PO in de voetsporen van het VO en MBO.

KWALITEITSREGISTER