Home » Over Ingrado » Missie

Missie

Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in uitvoerende en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in samenhang tot hun recht laten komen. Ingrado heeft daarvoor de volgende missie vastgesteld:
 

Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling – daar maken wij werk van! De kernwaarden van waaruit wij werken zijn: bevlogen, verbindend, voortvarend.
 

Bevlogen

Waar we voor staan

Wij geloven dat iedere jongere behoefte heeft aan adequaat onderwijs en ontwikkeling. Iedere jongere kan door tal van oorzaken de boot missen en afhaken. Kijk met oprechte interesse, voorbij de symptomen, naar de échte leefwereld van deze jongeren en laat niemand vallen. Vanuit die kernwaarde ondersteunen wij onze leden.

 

Verbindend

Voor en met wie we ons inzetten

Wij zijn er voor al onze leden en daarmee voor alle jongeren bij wie het recht op onderwijs en ontwikkeling om bescherming vraagt. Met onze leden zet Ingrado in op samenwerking met de ketenpartners. We versterken elkaars kennis en netwerken. Daardoor zijn we beter in staat het recht op onderwijs en ontwikkeling van alle jongeren te verzilveren.

 

Voortvarend

Hoe we dat doen

Voor ons staat het resultaat altijd voorop. Niet alleen denken, ook dóen. Het advies aan onze leden: ga altijd uit van dat ene, unieke geval, van maatwerk en van de mensen waar het om gaat. Ingrado is flexibel als het kan en kritisch als het moet naar scholen, naar de politiek en naar onszelf. Wij koersen met open ogen en de blik vooruit.