Home » Over Ingrado » De Organisatie

De Organisatie

Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s. Landelijk ziet de Raad van Toezicht toe op de vereniging waarbij de statuten, de missie en het bedrijfsplan leidend zijn.

Wie werken bij Ingrado?
Er werken 10 mensen bij Ingrado. Hieronder lees je wie ze zijn en wat ze doen. De ondersteunende medewerkers zijn dagelijks werkzaam op het kantoor in Rotterdam. De beleidsmedewerkers trekken net als de directeur-bestuurder wekelijks het land in om in de regio en in gemeenten in gesprek te zijn met leden en ketenpartners. Zo weet Ingrado wat er speelt en kunnen we ons met jou inzetten voor het recht op ontwikkeling voor iedere jongere.

Carry Roozemond
Directeur-bestuurder
Pieter Schoenmakers
Strategisch Beleidsmedewerker

 
Ellen de Wit
Projectleider
Onderwerpen:
RMC 2020, Aanpak Verzuim & Uitval, Aan de slag met jongeren in een kwetsbare positie, RMC in het sociale domein
e.dewit@ingrado.nl
Selma Hulst
Projectleider
Onderwerpen:
Methodisch handelen (Methodische Aanpak Schoolverzuim), Vraag en Antwoord, BOA her- en bijscholing, Professionele standaard, Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC
Charleen Dedden
Projectleider
Onderwerpen:
Vergeet-me-nietjes, Coördinatie: Kennisdeling in de rayons, Werkconferenties, Nieuwsbrief, Website, Ingrado Magazine.
c.dedden@ingrado.nl
Elma Wesselink
Projectleider
Onderwerpen:
Sturen op data, VSv-kompas, Regionale samenwerking in kaart

 

 

 
Ton Nuninga
Manager Bedrijfsvoering
Marleen Vunderink
Managementassistente
Farzaana Joeman
Administratief medewerker / Eventmanager
Ekrem Bayzan
Financieel medewerker

Algemene vergadering
Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, steeds gekoppeld aan een inhoudelijke werkconferentie. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar, de najaarsbijeenkomst is gericht op het jaarplan en de begroting van het komende jaar.


Strategisch plan
Het jaarplan is, naast het bedrijfsplan, richtinggevend voor de activiteiten van de vereniging. Hieronder vindt u het strategisch plan 2016-2020 en het jaarprogramma 2018 als download.

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken - zowel onderling als van lokaal/regionaal naar landelijk - is Ingrado georganiseerd in 6 rayons. Rayoncontactpersonen vormen de verbinding tussen rayon en landelijk beleid.

Downloads