Home » Over Ingrado » De Organisatie

De Organisatie

Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s. Landelijk ziet de Raad van Toezicht toe op de vereniging waarbij de statuten, de missie en het bedrijfsplan leidend zijn.

Wie werken bij Ingrado?
Maak kennis met de mensen van Ingrado. Hieronder lees je wie ze zijn en wat ze doen. De ondersteunende medewerkers zijn dagelijks werkzaam op het kantoor in Rotterdam. De projectleiders trekken net als de directeur-bestuurder wekelijks het land in om in de regio en in gemeenten in gesprek te zijn met leden en ketenpartners. Zo weet Ingrado wat er speelt en kunnen we ons met jou inzetten voor het recht op ontwikkeling voor iedere jongere.


Carry Roozemond
Directeur-bestuurder
dit is wit
dit ook

Ton Nuninga
Manager Bedrijfsvoering
dit is wit
dit ook

Selma Hulst
Projectleider
 
Onderwerpen:
Vakmanschap, Vraag & antwoord
dit is wit
dit ook

Marga de Weerd
Projectleider
 
Onderwerpen:
Onderzoek & ontwikkeling
dit is wit
dit ook

Ans Machielse
Projectleider
 
Onderwerpen:
Preventie schooluitval, Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
dit is wit
dit ook

René Halberstadt
Projectleider
 
Onderwerpen:
Preventie verzuim, Passend onderwijs
dit is wit
dit ook

Henrie Mastwijk
Projectleider
h.mastwijk@ingrado.nl

Onderwerpen:
Preventie verzuim, Passend onderwijs
dit is wit
dit ook

Liesbeth de Boer
Projectleider
l.deboer@ingrado.nl

Onderwerpen:
Preventie schooluitval, Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
dit is wit
dit ook

Farzaana Joeman
Projectondersteuner

dit is wit
dit ook
witregel
witregel

Linda Buné
Controller
dit is wit
dit ook

Marleen Vunderink
Management-assistente
dit is wit
dit ook

Samira Hazgui
Projectondersteuner
dit is wit
dit ook
--

Algemene vergadering
Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, steeds gekoppeld aan een inhoudelijke werkconferentie. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar, de najaarsbijeenkomst is gericht op het jaarplan en de begroting van het komende jaar.


Strategisch plan
Het jaarplan is, naast het bedrijfsplan, richtinggevend voor de activiteiten van de vereniging. Hieronder vind je het strategisch plan 2020-2025 en het jaarplan 2020 als download.

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken - zowel onderling als van lokaal/regionaal naar landelijk - is Ingrado georganiseerd in 6 rayons. Rayoncontactpersonen vormen de verbinding tussen rayon / regio en landelijk beleid.

Downloads