Home » Over Ingrado » De Organisatie

De Organisatie

Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s. Landelijk ziet de Raad van Toezicht toe op de vereniging waarbij de statuten, de missie en het bedrijfsplan leidend zijn.

Wie werken bij Ingrado?
Maak kennis met de mensen van Ingrado. Hieronder lees je wie ze zijn en wat ze doen. De ondersteunende medewerkers zijn dagelijks werkzaam op het kantoor in Rotterdam. De projectleiders trekken net als de directeur-bestuurder wekelijks het land in om in de regio en in gemeenten in gesprek te zijn met leden en ketenpartners. Zo weet Ingrado wat er speelt en kunnen we ons met jou inzetten voor het recht op ontwikkeling voor iedere jongere.


Carry Roozemond
Directeur-bestuurder

Ton Nuninga
Manager Bedrijfsvoering
 
 
Ton

Selma Hulst
Projectleider
 
Onderwerpen:
Methodisch handelen (Methodische Aanpak Schoolverzuim), Formatierichtlijn RMC, Professionele standaard: Vakmanschap en kwaliteitsregister, Professionele standaard: BOA, Professionaliseren van managers en cordinatoren
 
Selma

Marga de Weerd
Projectleider
 
Onderwerpen:
Voorziening vroegtijdig aanmelden, Onderzoek, Ontwikkeling en Data duiden, AVG, Formatierichtlijn leerplicht en RMC

 

Ans Machielse
Projectleider
 
Onderwerpen:
VSV aanpak, Doorontwikkeling brede aanpak JIKP
1
2
 

René Halberstadt
Projectleider
 
Onderwerpen:
Passend onderwijs in relatie tot schoolverzuim en schoolverlaten

1


Charleen Dedden
Projectleider
 
Coördinatie: 
Kennisdeling in de rayons, Coordinator Rayoncontactpersonen, Rayondagen, Netwerkbijeenkomsten, Werkconferenties, Nieuwsbrief, Website, Ingrado Magazine, Community platform, Communicatie projecten
 

Farzaana Joeman
Administratief medewerker / Eventmanager

Ekrem Bayzan
Financieel medewerker
1

Marleen Vunderink
Management-assistente
2
3
4
5

Samira Hazgui
Administratief medewerker projecten
 
1
2
--

Algemene vergadering
Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, steeds gekoppeld aan een inhoudelijke werkconferentie. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar, de najaarsbijeenkomst is gericht op het jaarplan en de begroting van het komende jaar.


Strategisch plan
Het jaarplan is, naast het bedrijfsplan, richtinggevend voor de activiteiten van de vereniging. Hieronder vindt u het strategisch plan 2016-2020 en het jaarprogramma 2019 als download.

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken - zowel onderling als van lokaal/regionaal naar landelijk - is Ingrado georganiseerd in 6 rayons. Rayoncontactpersonen vormen de verbinding tussen rayon en landelijk beleid.

Downloads