Home » Over Ingrado » De Organisatie

De Organisatie

Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s. Landelijk ziet de Raad van Toezicht toe op de vereniging waarbij de statuten, de missie en het bedrijfsplan leidend zijn.

Wie werken bij Ingrado?
Er werken 10 mensen bij Ingrado. Hieronder lees je wie ze zijn en wat ze doen. De ondersteunende medewerkers zijn dagelijks werkzaam op het kantoor in Rotterdam. De beleidsmedewerkers trekken net als de directeur-bestuurder wekelijks het land in om in de regio en in gemeenten in gesprek te zijn met leden en ketenpartners. Zo weet Ingrado wat er speelt en kunnen we ons met jou inzetten voor het recht op ontwikkeling voor iedere jongere.

Carry Roozemond
Directeur-bestuurder
c.roozemond@ingrado.nl
085 - 049 51 70
Pieter Schoenmakers
Strategisch Beleidsmedewerker

 
Ellen de Wit
Beleidsmedewerker
Onderwerpen:
Matchen op werk, VSv 2.0, Samenwerken met de samenwerkingsverbanden, Thuiszitters / Lansbrekers, Transitie: positie van leerplicht in het sociale domein

e.dewit@ingrado.nl
Selma Hulst
Beleidsmedewerker
Onderwerpen:
Methodisch handelen (Methodische Aanpak Schoolverzuim), Onderwijs op een andere locatie, Ledenvragen- en advies, BOA her- en bijscholing, Leerplicht en leerrecht, Verzuim zien, registreren en melden, Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC

s.hulst@ingrado.nl
Charleen Dedden
Beleidsmedewerker
Onderwerpen:
Vergeet-me-nietjes: Asielkinderen, Kinderen / jongeren met een lvb, kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang, Zwerfjongeren, Tienermoeders en het recht op onderwijs Coördinatie communicatie, rayoncontactpersonen, bijeenkomsten.

c.dedden@ingrado.nl
Elma Wesselink
Beleidsmedewerker
Onderwerpen:
Leerplicht en RMC in positie door data en informatie, VSv-kompas, Regionale samenwerking in kaart

e.wesselink@ingrado.nl
 

 
Ton Nuninga
Manager Bedrijfsvoering
t.nuninga@ingrado.nl
085 - 049 51 70
Marleen Vunderink
Managementassistente Ingrado
m.vunderink@ingrado.nl
085 - 049 51 70

 
Farzaana Joeman
Secretarieel medewerker / Eventmanager
f.joeman@ingrado.nl
085 - 049 51 70
Ekrem Bayzan
Financieel medewerker
e.bayzan@ingrado.nl
085 - 049 51 70


Fotografie: Rogier Bos

Algemene vergadering
Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, steeds gekoppeld aan een inhoudelijke werkconferentie. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar, de najaarsbijeenkomst is gericht op het jaarplan en de begroting van het komende jaar.


Strategisch plan
Het jaarplan is, naast het bedrijfsplan, richtinggevend voor de activiteiten van de vereniging. Hieronder vindt u het strategisch plan 2016-2020 en het jaarprogramma 2017 als download.

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken - zowel onderling als van lokaal/regionaal naar landelijk - is Ingrado georganiseerd in 6 rayons. Rayoncontactpersonen vormen de verbinding tussen rayon en landelijk beleid.

Downloads