Vva

Wat is de aanleiding voor de vva?

De vva is het gevolg van de wet “aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” (feitelijk gaat het om aanpassingen van de onderwijswetten WEB, WVO en WEC). Met deze wet is een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een aantal gegevens over aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Het doel van de wet is de overgang naar het mbo verder te verbeteren, onder andere door een zoveel mogelijk sluitende informatievoorziening in te richten, zodat wordt bijgedragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV).


Meer weten over de vva? Bekijk de vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Meer over dit onderwerp

Good practice: een gezamenlijke visie op...

Een gezamenlijke visie op de VVA Afke Hooghiemstra en Jaap Inberg zijn respectievelijk beleidsmedewerker en coördinator bij startWijzer.…

FAQ over de vva

Samen met het Inlichtingenbureau en de VNG heeft Ingrado vragen beantwoord uit het veld. Het antwoord op de…

Webinar vva

In dit webinar over de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (vva) legt Stichting Inlichtingenbureau uit hoe het gemeentenkoppelunt werkt.