Omgaan met de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het (recht op) onderwijs en ontwikkeling. Centrale examens in het voortgezet onderwijs en de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs gaan niet door. Ondertussen maken we ons zorgen over kinderen en jongeren met wie we het contact verliezen.


Wat doet Ingrado om (leerplicht)professionals tijdens deze crisis zo goed mogelijk te ondersteunen? In de eerste plaats delen we hier kamerbrieven en andere updates vanuit de Rijksoverheid die relevant zijn voor onze beroepsgroep. Daarnaast ontwikkelen we, al lerend en ontdekkend, handreikingen en trainingen die onze leden helpen hun rol opnieuw in te vullen. Dat doen we in het belang van het recht op ontwikkeling.

Meer over dit onderwerp

Handreikingen voor leerplicht en RMC

Handreiking om in verbinding te blijven met kinderen en gezinnen Ingrado heeft een handreiking gemaakt voor leerplicht en…

Kamerbrieven

Hier vind je een overzicht van de Kamerbrieven die ingaan op diverse specifieke gevolgen van de coronacrisis.

Onderwijs op afstand

Hier vind je links naar informatie en tips over onderwijs op afstand van het Jeugdeducatiefonds, gelijkekansen.nl en lesopafstand.nl…

Kwetsbare kinderen en jeugd

Links naar informatie van o.a. de Kinderombudsman, de Kinderbescherming, NJi en NCJ over kinderen die in de knel komen te…

Actuele informatie uit het onderwijsveld

Hier vind je links naar de websites van de sectorraden. Hoe gaan zij om met COVID-19 en wat…

Actuele informatie Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over…