Vraag & antwoord: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Categorie: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
woensdag 24 januari 2018

Nee, carnaval geldt niet als een religieuze verplichting in verband met godsdienst of levensovertuiging.  Ook geldt het vieren van carnaval niet als gewichtige omstandigheid. Dit betekent dat artikel 11 onder e en 11 onder g van de leerplichtwet niet van toepassing zijn. Meer informatie over vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging is te vinden in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), blz 41. 

In 2019 valt carnaval buiten de adviesdata voor de voorjaarsvakantie. Scholen kunnen ervoor kiezen om de voorjaarsvakantie te vervroegen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Categorie: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
vrijdag 23 juni 2017

Op grond van artikel 11e van de leerplichtwet is in bepaalde gevallen vrijstelling op grond van levensovertuiging of godsdienst mogelijk. Deze vrijstelling is bedoeld om plichten voorvloeiend uit religie of levensovertuiging te kunnen vervullen.

Deze vrijstelling geldt ook voor het Suikerfeest / Offerfeest. De vrijstelling geldt voor 1 dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden.

De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas vlak voor de viering bekend en verschillen per land.

Meer weten over verlof vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging? Zie bijlage 3, blz 41 van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Kijk hier voor de MAS.