Vraag & antwoord: Voortijdig schoolverlaten

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
woensdag 21 mei 2014

Een leerling met een getuigschrift van het praktijkonderwijs is volgens artikel 4a lid 2 Lpw niet kwalificatieplichtig. Op het moment dat een dergelijke leerling zich inschrijft op een mbo niveau 1 opleiding, herleeft de kwalificatieplicht.  Vindt er verzuim plaats dan kan deze leerling daar op aangesproken worden. Wanneer de leerling voortijdig uitvalt wordt het een vsv-er, omdat er dan gekeken wordt naar de laatste school van inschrijving en dat is dus niveau 1.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
dinsdag 9 april 2013

Een jongere is pas student op een MBO-instelling als alle formaliteiten zijn afgerond, zoals de ondertekende onderwijsovereenkomst, legitimatiebewijs en afhankelijk van het niveau van het MBO een kopie van het diploma. Pas als dit allemaal is gebeurd wordt de jongere definitief geplaatst.

Als bovenstaande niet is geregeld mag de jongere niet meegeteld worden als student en is hij een voortijdig schoolverlater.

Dit klinkt vreemd, maar zolang de jongere officieel niet is geplaatst op een opleiding is hij voor DUO een voortijdig schoolverlater. Dit geldt ook voor een jongere van 18 jaar die niet zijn onderwijsovereenkomst heeft getekend.

Het is coulance van de MBO-instelling om de jongere tot de lessen toe te laten, ondanks dat niet alle formaliteiten zijn afgerond.

Categorie: Voortijdig schoolverlaten
woensdag 20 maart 2013

Dit heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn bij het afsluiten van het convenant voortijdig schoolverlaten. Een V(MB)O-school is ervoor verantwoordelijk dat hun leerlingen worden geplaatst op een mbo-opleiding. Lukt het niet om een leerling voor 1 oktober (teldatum) op een mbo-opleiding te plaatsen dan telt deze leerling als voortijdig schoolverlater voor het VO.