Home » Ledenservice » Programma Vakmanschap

Programma Vakmanschap

Welkom bij het programma Vakmanschap van Ingrado. Aan dit programma is en wordt continu gewerkt voor en door Ingrado en haar leden.

Het doel van Vakmanschap is de zelfontplooiing voor onze leden te stimuleren. Vakmanschap betekent  ontwikkeling ín je functie, maar ook daar buiten. Ontwikkeling als collega, als sparringpartner in het veld en als mens. Vakmanschap vereist daarom continue aandacht en vraagt blijvend aandacht. We zetten in op een leven lang leren, met inhoudelijke verdieping, het bijhouden en borgen van kennis en het verstevigen van de positie van onze leden.

In het programma Vakmanschap vind je opleidingen, trainingen, lezingen, zelftests en Ingrado activiteiten. Dit aanbod wordt gaandeweg ontwikkeld en uitgebreid, steeds in samenspraak met onze leden. Als trainingsonderdelen goed bevallen programmeren wij ze opnieuw. Zo is er steeds voldoende aanbod voor iedereen die werkzaam is binnen het veld van leerplicht en RMC.

Ons aanbod is geclusterd naar thema, en per thema zie je het actuele opleidingsaanbod. Per onderdeel vind je informatie over het doel, het programma, de doelgroep, de duur, de data en de kosten. Ingrado vraagt per onderdeel een bijdrage in de kosten. Wij werken kostendekkend, zonder winstoogmerk. De kwaliteit staat voorop, evenals de aansluiting bij het veld van leerplicht en RMC.

In het programma Vakmanschap is aansluiting gezocht bij het  Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en RMC (LKLR). Een aantal opleidingen en trainingen is geaccrediteerd, en dat betekent dat je hiermee punten kunt behalen voor dit kwaliteitsregister. Voor nadere informatie en inschrijving verwijzen we je naar de site van het LKLR: www.lklr.nl

Ingrado is continu op zoek naar verbetering en feedback. Je opmerkingen en suggesties zijn daarom welkom op info@ingrado.nl.

Naar het opleidingsaanbod