Home » Ledenservice » Programma Vakmanschap

Programma Vakmanschap

Welkom bij het programma Vakmanschap van Ingrado. Aan dit programma is en wordt continu gewerkt voor en door Ingrado en haar leden.

Het doel van Vakmanschap is de zelfontplooiing voor onze leden te stimuleren. Vakmanschap betekent ontwikkeling ín je functie, maar ook daarbuiten. Ontwikkeling als collega, als sparringpartner in het veld en als mens. Vakmanschap vraagt blijvend aandacht. We zetten in op een leven lang leren, met inhoudelijke verdieping, het bijhouden en borgen van kennis en het verstevigen van de positie van onze leden.


In het programma Vakmanschap vind je opleidingen, trainingen, lezingen, zelftests en Ingrado activiteiten. Dit aanbod wordt gaandeweg ontwikkeld en uitgebreid, steeds in samenspraak met onze leden. Als trainingsonderdelen goed bevallen programmeren wij ze opnieuw. Zo is er steeds voldoende aanbod voor iedereen die werkzaam is binnen het veld van leerplicht en RMC.


Bekijk ons trainingsaanbod en meld je aan

Ons aanbod is geclusterd naar thema, en per thema zie je het actuele opleidingsaanbod. Per onderdeel vind je informatie over het doel, het programma, de doelgroep, de duur, de data en de kosten. Ingrado vraagt per onderdeel een bijdrage in de kosten. Wij werken kostendekkend, zonder winstoogmerk. De kwaliteit staat voorop, evenals de aansluiting bij het veld van leerplicht en RMC.


Punten kwaliteitsregister 
In het programma Vakmanschap is aansluiting gezocht bij het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en RMC (LKLR). Dit register is bestemd voor alle leerplichtambtenaren en RMC consultenten. Een aantal opleidingen en trainingen uit Vakmanschap is geaccrediteerd, en dat betekent dat je hiermee ‘automatisch’ punten kunt behalen voor dit kwaliteitsregister. Uiteraard kun je ook voor niet-geaccrediteerde activiteiten punten halen. Deze activiteiten voer je dan zelf op in het register. Bij het inschrijven voor opleidingen en trainingen kun je aangeven of je geregistreerd bent voor het LKLR. Houd daarom je inschrijfnummer bij de hand.


Belangrijke mededeling over het LKLR

Ingrado stapt 1 januari 2021 over op een nieuw onafhankelijk kwaliteitsregister. Het nieuwe register gaat Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) heten. SAM (voorheen BvK), de beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Wil je registreren in het nieuwe register? Dat kan vanaf begin januari 2021.