Home » Ledenservice » Good practices

Good practices

Ingrado wil naast een kennisbank voor leerplicht en rmc ook een platform bieden voor kennisdeling. Daarom delen we praktijkvoorbeelden die hun meerwaarde hebben bewezen in een gemeente of regio. Ingrado is niet de maker van dit materiaal en niet inhoudelijk verantwoordelijk. Gemeenten en regio's leggen hun eigen accenten bij het informeren van hun burgers. Uiteraard letten we er wel op dat informatie wettelijk gezien overeenkomt met de Leerplichtwet 1969.