Landelijke RCP-dag donderdag 14 maart

Rayoncontactpersoon zijn voor Ingrado betekent dat je als schakel fungeert tussen de lokale praktijk en landelijk beleid en de connecties en kennis binnen je rayon en met Ingrado versterkt en vergroot.

Tijdens de landelijke RCP-dagen (3 per jaar) delen jullie als rayoncontactpersonen en wij als projectleiders vanuit Ingrado kennis, lokale, regionale en landelijke signalen en good practices met elkaar. Daarnaast krijgen jullie de mogelijkheid om met elkaar als rayon te vergaderen zodat regionale kennis en practices gedeeld kunnen worden. Eventueel kan de rayondag hier voorbereid worden. Medewerkers van Ingrado kunnen hierover indien gewenst meedenken tijdens deze dag. Uiteraard besteden we in 2019 ook tijd aan deskundigheidsbevordering.

Vragen? Interesse ook rayoncontactpersoon te worden voor jouw regio? Neem dan contact op met Charleen Dedden, projectleider Ingrado via c.dedden@ingrado.nl

Datum donderdag 14 maart 2019
Tijd 10:30 - 15:30 uur
Locatie Jaarbeurs, Jaarbeursplein Utrecht
URL