Rayondag van Noord-West donderdag 14 juni

De rayondag van Rayon Noord-West vindt plaats op donderdag 14 juni in Amsterdam! Onderstaand vind je het programma en een beschrijving van de lezingen en workshops.

Programma
12.00 - 13.00 uur Inloop met lunch en mogelijkheid om in gesprek te gaan met jeugdbeschermers van Nidos
13.15 - 13.30 uur Updates en landelijke ontwikkelingen door Ingrado en rayoncontactpersonen
13.30 - 15.00 uur Lezingen/workshopronde 1
15.00 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.30 uur Lezingen/workshopronde 2
16.30 - 17.00 uur Napraten met drankje

Adres: ROC van Amsterdam, College Zuid, Europaboulevard 13 in Amsterdam

Werklunch met Nidos
Nidos voert de voogdijmaatregel uit voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland met of zonder status. Medewerkers van Nidos zien zich de afgelopen periode voor de uitdaging gesteld om deze jongeren die nieuw zijn in Nederland in staat te stellen om hun recht op goed onderwijs te verzilveren. Om verschillende redenen lukt het een groot aantal van hen om niet naar school te gaan of om de schoolgang vol te houden. Ingrado en Nidos slaan de handen in een en komen in actie. Een eerste belangrijke stap is dat Nidos zich nader voorstelt aan jullie, aangezien jullie dagelijks aan de slag zijn met (problematisch) schoolverzuim. Vervolgens willen medewerkers van Nidos in gesprek om verder zicht te krijgen op mogelijke oorzaken en oplossingen, zodat wij hen samen de helpende hand kunnen bieden zodat ook voor hen het recht op onderwijs en ontwikkeling gewaarborgd wordt.
Leestip: Kinderen, gevlucht en alleen, een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen

Workshopronde 1: 13.30 - 15.00 uur

1. ‘Ik durf niet naar school!’ Over Jongeren, Angststoornissen en schoolverzuim
Na afloop heb je meer kennis over de verschillende soorten angststoornissen, de ontwikkeling van een angststoornis, kennis van een schoolfobie, de behandeling van een schoolfobie en op de ondersteuningsbehoeften van jongeren met deze problematiek in het onderwijs (hoe ziet een plan eruit van een jongere met een angststoornis om schoolgang weer op te pakken). De workshop is gericht op jongeren tussen 12-18 jaar, maar ook goed toepasbaar voor kinderen in de lagere schoolleeftijd.
Door: Roy de Vos, klinisch psycholoog/ psychotherapeut/ cognitief gedragstherapeut. Werkzaam bij Triversum (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) en Psychologenpraktijk Noordkop

2. Good practice rayon Noord-West: Voorlichting over Voorschakeltrajecten (Haarlem) en de combinatie Inburgeren en een mbo opleiding volgen (Amsterdam)
In deze sessie worden good practices gedeeld en leer je wanneer deelnemers kunnen instromen in het mbo:
• Qua taalniveau, met welke studievaardigheid en je weet of iemand studievaardig is
• Met welke studievaardigheid
• Hoe je weet of iemand studievaardig is
• Welke aanvullende competenties iemand moet bezitten, waar let het ROC op bij plaatsing?
• Wat kunnen deelnemers zelf al doen in de periode dat hun taalniveau nog onvoldoende is?
En verder hoor je meer over de Amsterdamse aanpak qua:
• De mbo + taal opleidingen in Amsterdam en hun verschillen
• Hoe regelen we het technisch / qua gebruikmaken van het inburgeringsbudget?
• In Amsterdam zetten we een Taalboost in. Een intensief traject van 4 weken dat voorbereid op mbo + taal, een speciale entreeopleiding voor statushouders. Ze kunnen dat traject volgen gecombineerd met de Inburgering vanaf gemiddeld niveau A2.

Workshopronde 2: 15.15 – 16.30 uur

1. Project Turn-Over: Rugby als middel tegen schooluitval
Peperkamp Coaching & Training biedt een uniek multidisciplinair trainingsprogramma dat tot doel heeft van risico-/probleemjongeren volwaardige deelnemers aan de maatschappij te maken. De werkwijze is bijzonder, omdat de rugbymethode geïntegreerd wordt in de bestaande re-integratiemethodiek, waarbij specifiek rekening wordt gehouden met de verschillende gedragsproblematieken van de doelgroep, al dan niet gediagnosticeerd. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke methodiek gericht op groepsdynamica en het aanleren van nieuw gedrag, de online coaching-methode ‘SuperCoach Online’ en de methode zoals toegepast in ‘School of Hard Knocks UK’. Binnen dit allesomvattende fulltime project komen wekelijks de volgende activiteiten aan bod: fysieke trainingen, scholing (indien noodzakelijk), cognitieve en sociaal-emotionele trainingen, met als doel uitstroom naar een betaalde baan. Na deze workshop weet je hoe de waarden en normen van de rugbysport ons helpen jongeren binnen school te houden. Niet praten, maar starten, onderwijs op maat, sport, afwisselen en aanpassen op de lesstof.
Door: Thomas van Teulingen, Jan Schalkx, Joeri Peperkamp van Peperkamp Coaching & Training

2. Lezing: Hoe kun je hoogsensitieve kinderen herkennen, begrijpen en begeleiden?
Na deze sessie kun je hoogsensitiviteit (beter) herkennen en het onderscheid maken tussen de verschillende vormen; je kunt erover met ouders en/of leerkrachten in gesprek en hen voorzien van handvatten en tips; je weet hoe hoogsensitiviteit het gedrag van en de communicatie met deze kinderen en jongeren kan beïnvloeden, en je herkent signalen van overprikkeling en weet hoe je hierover in gesprek gaat met het kind en/of de ouders.
Stuur je vragen en/of casussen vooraf, deze ontvangen wij dan graag uiterlijk maandag 4 juni via info@ingrado.nl.
Door: Irene van Baalen, eigenaar SaHa Communicatie en SaHa-HSK

We zien je heel graag op donderderdag 14 juni!

Rayoncontactpersonen Noord-West:

Ingrid van der Woude - RBL Gooi en Vechtstreek
Annette Pieluzek - Gemeente Amsterdam
Caro Wustenhoff - Gemeente Purmerend
Jackelien Bolhuis - Gemeente Hoorn
Ineke Helsdingen - Gemeente Schagen
Hanny Stork - Gemeente Heerhugowaard
John Houtkamp - Gemeente Haarlem

Datum donderdag 14 juni 2018
Tijd 12:00 - 17:00 uur
Locatie
URL