Rayondag rayon Noordwest

Een keer per jaar organiseren de rayoncontactpersonen een bijeenkomst voor hun rayon. Aan de orde komen landelijke ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en RMC, voortijdig schoolverlaten, thuiszitters enz.

Ook worden regelmatig ketenpartners uitgenodigd om uitleg te geven over hun werk en de kansen die samenwerking in de keten biedt.

De rcp's van rayon Noordwest nodigen u graag uit voor de rayondag in Amsterdam.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit formulier.

Programma
13.00 – 13.15 uur Inloop met koffie en thee
13.15 – 13.45 uur Opening & updates door rcp's en Carry Roozemond, directeur-bestuurder Ingrado
13.45 – 15.00 uur Workshopronde 1
15.00 – 15.15 uur Wisseling workshops
15.15 – 16.30 uur Workshopronde 2
16.30 – 17.00 uur Borrel

Beschrijving workshops

‘Hoe krijg ik de kudde mee? Meer bereiken met minder energie' door BoerBos, expert kuddegedrag

Paul Bos was jarenlang journalist en communicatieadviseur en is nu boer en schaapherder. Als BoerBos trekt hij interessante parallellen tussen het gedrag van mensen en schapen. Op een luchtige en leerzame wijze neemt hij ons naar vaak voorkomende situaties in de communicatie met de ander. Hij staat stil bij de volgende zaken: ‘hoe kun je beter benutten wat er is, hoe zorg je voor meer veiligheid in gesprekken en trajecten, en hoe kun je nog meer preventief werken’. Interactieve presentatie die voor veel nieuwe inzichten zorgt. ‘Domme schapen bestaan niet, domme schaapherders wel’.

Kind in een complexe scheiding: hoe blijf je uit de strijd?

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met een echtscheiding. Voor een deel daarvan geldt dat de (v)echtscheiding problematisch verloopt en kinderen er nadelige gevolgen van ondervinden. Ouders raken verstrikt in onderlinge strijd, waarbij zij het belang van hun kind uit het oog verliezen. Hoe voorkom je meegezogen te worden in de strijd tussen ouders? Hoe blijf je neutraal in het belang van het kind? Een probleem waar we ook binnen leerplicht en RMC niet altijd goed raad mee weten. Deze workshop wordt verzorgd door Karolien Oudhof van Youké.
Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Karolien heeft als specialisatie “Kind in complexe scheidingen”.

Datum donderdag 19 oktober 2017
Tijd 13:00 - 17:00 uur
Locatie Congrescentrum Gemeente Amsterdam, Weesperstraat 113, Amsterdam
URL https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/congrescentrum/contact/