Rayondag Noord donderdag 17 mei in Groningen

De rayondag van Noord zal donderdag 17 mei plaatsvinden! Onderstaand vind je het programma en een beschrijving van de workshops. Op de dag zelf word je ingedeeld voor de workshops. Meld je voor 7 mei aan via het aanmeldformulier.

Programma
09.30 – 10.00 Inloop met koffie en thee
10.00 – 10.30 Opening en informatie door Carry Roozemond, directeur-bestuurder van Ingrado
10.45 – 11.45 Workshopronde 1
11.45 – 12.00 Wisseling workshops
12.00 – 13.00 Workshopronde 2
13.00 – 14.00 Lunch en mogelijkheid om in gesprek te gaan met jeugdbeschermers van Nidos
14.00 – 14.30 Gezamenlijk sparren over privacy
14.30 – 15.30 Plenair update privacy door Carolien de Bruin, juridisch adviseur Ingrado
15.30 – 16.30 Afsluiting met hapje en drankje

Locatie: Agrarisch Opleidingscentrum Terra, Hereweg 99, 9721 AA Groningen

Lunch met Nidos
Nidos voert de voogdijmaatregel uit voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland met of zonder status. Medewerkers van Nidos zien zich de afgelopen periode voor de uitdaging gesteld om deze jongeren die nieuw zijn in Nederland in staat te stellen om hun recht op goed onderwijs te verzilveren. Om verschillende redenen lukt het een groot aantal van hen om niet naar school te gaan of om de schoolgang vol te houden. Ingrado en Nidos slaan de handen in een en komen in actie. Een eerste belangrijke stap is dat Nidos zich nader voorstelt aan jullie, aangezien jullie dagelijks aan de slag zijn met (problematisch) schoolverzuim. Vervolgens willen medewerkers van Nidos in gesprek om verder zicht te krijgen op mogelijke oorzaken en oplossingen, zodat wij hen samen de helpende hand kunnen bieden zodat ook voor hen het recht op onderwijs en ontwikkeling gewaarborgd wordt.

Leestip: Kinderen, gevlucht en alleen, een interculturele visie op de begeleiding van alleenstaande gevluchte kinderen

Workshop 1: Autisme belevings circuit
Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg de workshop van Ontdek Autisme. In korte tijd krijg je de laatste inzichten rondom autisme, praktische handvatten en ervaringsverhalen en antwoorden vanuit een ervaringsdeskundige trainer. Via enkele opdrachten met een terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk ervaar je wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je met je eigen denkpatronen en opvattingen.

Workshop 2: Onderwijszorgarrangementen als smeerolie tussen passend onderwijs en zorgwetgeving, door Kees Bouwma, onderwijszorgconsulent
Tijdens deze workshop wordt stapsgewijs een overzicht gegeven van de dubbele stelselwijziging in onderwijs en zorg. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor leerlingen, die niet zonder extra ondersteuning naar school kunnen. Vanuit praktijkvoorbeelden zal Kees Bouma van Bureau Onderwijsconsulenten in Noord Nederland vertellen, hoe het mogelijk is om gezamenlijk met alle betrokkenen afspraken te maken. Hoe het vaak toch lukt om maatwerk te organiseren voor de leerlingen die van beide stelsels afhankelijk zijn. Naast de uitleg en toelichting is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en om vragen in te brengen.

Workshop 3: Steunpunt Onderwijs Noord – workshop Re-fit, door Ruerdtsje Halbertsma, consulent
Helaas is goed en passend onderwijs niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig wegens ziekte of een lichamelijke beperking. Ruerdtsje Halbertsma, consulent bij Steunpunt Onderwijs Noord, komt een workshop geven over de training Re-fit.
Tijdens deze workshop zal gesproken worden over geoorloofd verzuim als gevolg van lichamelijke klachten met of zonder aanwijsbare medische oorzaak. Hoe kun je dit signaleren en (h)erkennen? Wat is de traning Re-fit? En hoe ga je hier in de praktijk mee om?

We hopen dat je erbij bent!

Rayoncontactpersonen Noord:

Hanne Christensen - Groningen
Bea van der Woude - Leeuwarden
Jaap Inberg - Súdwest-Fryslân
Arlette de Graaf - Smallingerland
Liesbeth Wijnen- Assen
Wieke Molema - Emmen
Rosalie Everts - Hoogeveen/Meppel

Datum donderdag 17 mei 2018
Tijd 00:00 uur
Locatie
URL