Leercirkel Motie Kwint maandag 1 april

Zoals jullie weten organiseren wij Leercirkels rondom de motie Kwint/Özdil om samen met iedereen die geïnteresseerd is, te leren van goede voorbeelden en vervolgstappen te zetten. De eerste leercirkel vond plaats op 21 januari, het verslag hiervan vind je hier.

De volgende leercirkel is op maandagmiddag 1 april in het Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht. De middag start om 12.30 uur met een inlooplunch en om 13.00 uur start het programma. Uiteraard rekenen wij weer op jullie komst!

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

- Uitwisseling stand van zaken pilotregio’s

Jullie hebben bij ons aangegeven dat er behoefte is aan uitwisseling over de stand van zaken van de pilots. Daarom willen wij de bijeenkomst (deels) gebruiken om te horen hoe het gaat in de pilots. We hebben de pilotdeelnemers gevraagd om in een korte pitch hun pilot te introduceren.

- Gegevensverwerking

De gegevensverwerking blijkt in iedere pilot een lastig vraagstuk. Tijdens deze leercirkel willen beleidsmedewerkers van OCW en SZW jullie informeren over de (on)mogelijkheden van gegevensverwerking in relatie tot de pilot. Zij gaan ook graag met jullie in gesprek om te ontdekken welke mogelijkheden nog nader verkend kunnen worden.

- Onderzoek pilot motie Kwint

Het flankerende onderzoek bij de pilot wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Tijdens deze leercirkel zal het onderzoek geïntroduceerd worden door de onderzoekers.

- Samen leren

Het laatste onderdeel van de middag is ‘samen leren’. Loop je ergens op vast of wil je met anderen sparren over de volgende stap in je plan? Tijdens deze leercirkel krijg je de kans om de ervaringen en kennis van je collega’s, de onderzoekers en de beleidsmedewerkers van OCW en SZW optimaal te gebruiken!

Als je een collega of een samenwerkingspartner kent die je graag kennis wilt laten maken met deze pilot, nodig hem/haar dan gerust uit. We vragen je wel om jezelf en je introducee vóór maandag 25 maart aan te melden. Voel je tevens vrij om deze uitnodiging door te sturen naar mensen in je netwerk. Aanmelden kan via deze link.  

Datum maandag 1 april 2019
Tijd 12:30 - 17:00 uur
Locatie Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
URL