Vergeet-me-nietjes

Het recht op onderwijs komt bij sommige kinderen en jongeren, ‘bijzondere groepen’, in het gedrang door de omstandigheden waarin zij verkeren. We voorzien de professionals van kennis over deze groepen.

Vergeet-me-nietjes 2018:

 • jongeren/kinderen uit detentie of gesloten opname
 • kinderen waarvan de ouders in (vecht)scheiding liggen
 • kinderen/jongeren met een depressie
 • slachtoffers van loverboys
 • jonge mantelzorgers
 • kinderen van ongeletterde ouders.

Daarnaast kunnen leden ook signalen afgeven over andere groepen en ook over schoolverzuim van de ‘groepen van 2017’:

 • kinderen in een vrouwenopvang
 • kinderen in een maatschappelijke opvang
 • kinderen in een jeugdopvang
 • vluchtelingenkinderen (AMV’ers)
 • tienermoeders
 • zwerfjongeren
 • kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Over al deze groepen blijven we informatie, signalen en good practices delen met leden en belangenorganisaties.

Uitgelicht

Agenda