Schoolsluiting vraagt veel van kwetsbaarste kinderen