Onderzoek naar vsv

Hieronder vind je een overzicht van recent en/of relevant onderzoek naar voortijdig schoolverlaten.

Jongere zonder startkwalificatie vindt minder vaak werk. (CBS, 2020)

In 2018 had 91 procent van de mbo-leerlingen die in 2008 het mbo met een startkwalificatie hadden verlaten een baan. Jongeren die in 2008 zonder startkwalificatie uit het mbo waren uitgestroomd en ook in 2018 (nog) geen startkwalificatie bezaten, hadden veel minder vaak betaald werk (70 procent). Als zij wel werk hadden, was dit vaker in een flexibel dienstverband.

> Lees het onderzoek


Voortijdig Schoolverlaten voorkomen. Perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid. U-can-Act (Mandy van der Graag, Nick Snell, Ando Emerencia, Frank Blaauw, Glenda Bron & Saskia Kunnen, 2020)

Hoe gaat het proces van voortijdig schoolverlaten (VSV) in zijn werk? Hoe kun je dit proces effectief bijsturen om VSV te voorkomen? Hoe zet je een VSV-preventie programma op met hoge kans van slagen? En hoe past dit alles binnen het Nederlandse VSV-beleid?

> Lees het onderzoek


Uitval zonder diploma: Aanleiding, kansen en toekomstintenties. (ROA Fact sheet – Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, september 2019)

Meer dan de helft van de belangrijkste redenen die aangevoerd worden om te stoppen zijn school-gerelateerd (53%). Ook gezondheidsproblemen en de lonkende arbeidsmarkt (13%) worden relatief vaak genoemd.

> Lees het onderzoek


Jongeren aan zet: een weg naar arbeid en zelfredzaamheid. (Universiteit van Groningen, september 2019)

De aanpak Jongeren aan zet was erg succesvol; meer dan 75% van de deelnemende jongeren lukte het om hun perspectief grotendeels te bereiken. Ze maakten hun opleiding af, of gingen weer een opleiding doen, of kregen (vrijwilligers)werk. Deze rapportage beschrijft de context waarbinnen de ontwikkeling plaatsvond, de werkwijze en de ‘lessons learned.’ Het ontwikkelde implementatiemodel kan andere instanties en gemeenten ondersteunen bij het implementeren van een soortgelijk programma.

> Lees het onderzoek


De kenmerken van schoolverlaters en hun positie vijf jaar later (CBS, 2019)

Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends kijkt naar de groep schoolverlaters die in het studiejaar 2009/’10 het onderwijs verlieten en hoe het deze groep vijf jaar later vergaat op de arbeidsmarkt.

> Lees het artikel


It takes a village to raise a child: een onderzoek naar voortijdig schoolverlaten in Den Haag. (Gemeente Denk Haag, Samira el Fadili, augustus 2019)

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en analyseren van de vsv-activiteiten en de bijdrage van de activiteiten op het voorkomen en terugdringen van voortijdig schooluitval in Den Haag in kaart te brengen. 

> Lees het onderzoek