Onderwijs op een andere locatie dan de school

In uitzonderlijke situaties waarin kinderen niet volledig kunnen meedoen met het reguliere onderwijs op een school en waarin de huidige mogelijkheden voor maatwerk niet volstaan, loopt het recht op onderwijs voor deze kinderen gevaar. Dat kan zijn in het geval van onderwijs en toptalent, ouders die een wereldreis willen maken met hun kinderen en (langdurige) ziekte. Onderwijs op een andere locatie dan de school kan in zo'n geval een oplossing zijn.

De rijksoverheid wil de mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan de school verruimen. Dit zou voor onder anderen thuiszitters meer passende arrangementen mogelijk maken. Daarom doet staatssecretaris Dekker in zijn kamerbrief van 18 november 2015 een aantal voorstellen om in het funderend onderwijs meer mogelijkheden te bieden voor onderwijs op een andere locatie dan de school.

Inwerkingtreding van eventuele nieuwe wetgeving is niet eerder te verwachten dan schooljaar 2017/2018, waarschijnlijker is dan het schooljaar 2018/2019 wordt.

Uitgelicht

Reactie Ingrado

Op 18 november jl. stuurde staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer over Onderwijs op een andere locatie dan de school. In haar reactie…

Als onderwijs en zorg beide nodig zijn

Een of twee dagen in de week naar school, de andere dagen thuis werken. Het kan een oplossing zijn voor kinderen die bang zijn om…

Agenda