Onderzoek Onderwijs op een andere locatie

De afgelopen jaren is de aandacht voor kinderen met een vrijstelling van de Leerplichtwet 1969 (Lpw) gegroeid. In de eerste plaats omdat er een groei van het aantal vrijstellingen op basis van richtingbezwaren artikel heeft plaatsgevonden. Daarnaast is meer recentelijk de politieke aandacht gegroeid voor de groep kinderen en jongeren met een vrijstelling artikel op basis van medische of psychische gronden die leerbaar zijn, maar geen onderwijs ontvangen.

Voor welke kinderen worden oplossingsrichtingen genoemd in het onderzoek?

  • Kinderen die geen (volledig) onderwijs volgen op medische, sociale, intellectuele of emotionele gronden
  • Kinderen die niet naar school gaan op grond van richtingbezwaar
  • Kinderen die onderwijs in het buitenland (willen)volgen
  • Kinderen die onderwijs op scholen met een bepaald specialisme (willen)volgen
  • Kinderen die onderwijs (willen) volgen zonder vaste locatie (trekkend bestaan)

Downloads