Onderzoek

Multiproblematiek en VSV. Is er een relatie tussen multiproblematiek en voortijdig schoolverlaten? - CBS rapportage, juni 2020

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt de ontwikkeling van het aandeel vsv’ers en het aandeel jongeren met multiproblematiek in beeld gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het vo en mbo en verschillende demografische kenmerken (geslacht, leeftijd en migratieachtergrond). Deze rapportage werd in juli 2020 aangeboden aan de kamer tezamen met de kamerbrief voortgang maatregelen IBO jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

> Download het onderzoek

 

Meer dan een baan alleen. Erkenning, solidariteit en toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren. - Gemeente Sittard-Geleen, februari 2020

De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt jongeren in een kwetsbare positie onder andere met behulp van de consulenten van het Jongerenloket. Samen met de jongeren zoeken zij naar een stabiele toekomst, (arbeids)participatie en mogelijkheden om hun dromen en wensen werkelijkheid te laten worden.

In deze gemeente begon in januari 2019 een groot onderzoek naar wat kwetsbare jongeren typeert en hoe de ondersteuning die zijn krijgen zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. Sittard-Geleen is een gemeente die zich onderscheidt van andere gemeenten door een laagdrempelig jongerenloket, maar die, net als veel andere gemeenten, stoeit met wat jongeren die aankloppen voor hulp nodig hebben, en hoe dit binnen de huidige regelgeving kan worden vormgegeven.

> Download het onderzoek

 

Voortijdig Schoolverlaten voorkomen. Perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid. - U-can-Act (Mandy van der Graag, Nick Snell, Ando Emerencia, Frank Blaauw, Glenda Bron & Saskia Kunnen), 2020

Hoe gaat het proces van voortijdig schoolverlaten (VSV) in zijn werk? Hoe kun je dit proces effectief bijsturen om VSV te voorkomen? Hoe zet je een VSV-preventie programma op met hoge kans van slagen? En hoe past dit alles binnen het Nederlandse VSV-beleid?

> Download het onderzoek

 

Uitval zonder diploma: Aanleiding, kansen en toekomstintenties. ROA Fact sheet - Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, september 2019

Meer dan de helft van de belangrijkste redenen die aangevoerd worden om te stoppen zijn school-gerelateerd (53%). Ook gezondheidsproblemen en de lonkende arbeidsmarkt (13%) worden relatief vaak genoemd.

> Download het onderzoek

 

Jongeren aan zet: een weg naar arbeid en zelfredzaamheid. - Universiteit van Groningen, september 2019

De aanpak Jongeren aan zet was erg succesvol;: meer dan 75% van de deelnemende jongeren lukte het om hun perspectief grotendeels te bereiken. Ze maakten hun opleiding af, of gingen weer een opleiding doen, of kregen (vrijwilligers)werk. Deze rapportage beschrijft de context waarbinnen de ontwikkeling plaatsvond, de werkwijze en de ‘lessons learned.’ Het ontwikkelde implementatiemodel kan andere instanties en gemeenten ondersteunen bij het implementeren van een soortgelijk programma.

> Download het onderzoek

 

It takes a village to raise a child: een onderzoek naar voortijdig schoolverlaten in Den Haag. - Gemeente Den Haag (Samira el Fadili), augustus 2019

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en analyseren van de vsv-activiteiten en de bijdrage van de activiteiten op het voorkomen en terugdringen van voortijdig schooluitval in Den Haag in kaart te brengen.

> Download het onderzoek

 

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld. - CPB notitie (Lisette Swart en Derk Visser), april 2019

Deze studie brengt in kaart hoeveel jongeren tussen de 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt en welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn. De studie is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.’

> Download het onderzoek

 

Uitval zonder diploma: Aanleiding, kansen en toekomstintenties. ROA Fact sheet – Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, oktober 2018

Waarom verlaten jongeren ongediplomeerd het onderwijs? Wat waren de vroege signalen van de voortijdige uitval? Wat doet deze groep jongeren anderhalf jaar na het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs en hebben ze spijt van het afbreken van de opleiding? Deze en andere vragen staan centraal in deze factsheet.

> Download het onderzoek

Meer over dit onderwerp