Omgaan met de coronacrisis

Het onderwijs is weer geheel of gedeeltelijk opgestart. Is iedereen nog, of weer, in beeld? En zijn er ouders die hun kinderen thuishouden uit angst voor besmetting? Dat zijn de uitdagingen waar we nu, in deze steeds veranderende situatie, mee te maken hebben.


Wat doet Ingrado om (leerplicht)professionals tijdens deze crisis zo goed mogelijk te ondersteunen? In de eerste plaats delen we hier kamerbrieven en andere updates vanuit de Rijksoverheid die relevant zijn voor onze beroepsgroep. Daarnaast ontwikkelen we, al lerend en ontdekkend, handreikingen en trainingen die onze leden helpen hun rol opnieuw in te vullen. Dat doen we in het belang van het recht op ontwikkeling.


> Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen uit het werkveld

Meer over dit onderwerp

Stappenplan opstarten handhavend optrede...

In het Kamerdebat over onderwijs en corona van 17 juni 2020 heeft Minister Slob aangekondigd dat handhaving van…

Handreikingen voor leerplicht en RMC

Handreiking om in verbinding te blijven met kinderen en gezinnen Ingrado heeft een handreiking gemaakt voor leerplicht en…

Kamerbrieven

Hier vind je een overzicht van de Kamerbrieven die ingaan op diverse specifieke gevolgen van de coronacrisis.

Onderwijs op afstand

Hier vind je links naar informatie en tips over onderwijs op afstand van het Jeugdeducatiefonds, gelijkekansen.nl en lesopafstand.nl…

Kwetsbare kinderen en jeugd

Links naar informatie van o.a. de Kinderombudsman, de Kinderbescherming, NJi en NCJ over kinderen die in de knel komen te…

Actuele informatie uit het onderwijsveld

Hier vind je links naar de websites van de sectorraden. Hoe gaan zij om met COVID-19 en wat…

Actuele informatie Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over…