Brief aan de Tweede Kamer over examens voortgezet onderwijs

Deze brief van 17 maart bevat de uitwerking van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) voor eindexamenleerlingen.

De belangrijkste punten:
 

  • De minister wil ruimte bieden voor maatwerk bij het afnemen van schoolexamens. 
     
  • De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog gewoon door. 


> Lees de Kamerbrief van minister Slob


Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.