AVG voor leerplicht/RMC in een notendop

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit brengt voor gemeenten meer verplichtingen met zich mee bij het werken met persoonsgegevens.

Download hieronder de notitie die we samen met onze juridisch adviseur opstelden en waarin we beknopt weergeven waar medewerkers leerplicht en RMC aan moeten denken bij de invoering van de AVG.

Deze weergave is niet volledig, beantwoordt niet alle vragen en is niet voldoende om een organisatie ‘AVG-proof’ te maken. Deze notitie geeft richting en is een startpunt voor vervolgstappen.

Door middel van doorlinken krijg je uitgebreide informatie bij ieder onderwerp. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie van de VNG en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Downloads