Zorgen om uitstromende jongeren van school naar werk

Ingrado maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarktpositie van jongeren in een kwetsbare positie op korte en lange termijn. Deze zorgen waren er al vanuit het project ‘soepele overgang naar werk’, beter bekend als ‘de pilot Kwint’, maar zijn versterkt als gevolg van de in korte tijd sterk veranderende arbeidsmarkt. Daarin is, als we niets doen, weinig plek voor de jongeren die net van school komen. Dit geldt zeker voor de jongeren in kwetsbare positie. We willen graag voorkomen dat deze jongeren thuis komen te zitten waardoor maatschappelijke uitval ontstaat. Jongeren met talent dat niet benut wordt is niet alleen zonde maar ook schadelijk voor het welzijn van deze groep.

Uitstromers

Vrijwel direct na het uitbreken van de crisis zijn veel stages van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (Pro) en de entreeopleidingen (mbo niveau 1) stopgezet. Deze stages zijn voor kwetsbare jongeren een belangrijke opstap naar een baan. Van degenen die een baan hebben na de opleiding, vloeit dat in 90% van de gevallen direct voort uit de stage.. Doordat een groot deel van deze stages zijn gestopt, is de kans om langs die weg een baan te krijgen verkeken.


Uitstroomcijfers

De uitstroomcijfers vanuit het vso en het praktijkonderwijs laten zien dat er ongeveer 5.000 leerlingen uit het vso en zo’n 3.000 leerlingen uit het praktijkonderwijs de arbeidsmarkt op gaan. Vanuit de entree-opleiding stroomden zo’n 5.000 deelnemers de arbeidsmarkt op, waarvan ongeveer de helft zonder diploma. Dit zijn cijfers die in de jaren vóór de coronacrisis redelijk constant waren. 

Ervan uitgaande dat de hier bovengenoemde aantallen redelijk stabiel zijn, komen het komend jaar zo’n 13.000 nieuwe kwetsbare jongeren vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt op. 

Wij richten ons in dit document op de jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de entree-opleidingen. Maar het probleem omtrent de stages en een plek op de arbeidsmarkt is voor een  veel grotere groep jongeren een probleem. Vanuit het gehele mbo treden komend jaar ruim 100.000  jongeren toe tot de arbeidsmarkt.


Wat gebeurt er al?

SBB heeft opdracht gekregen om een campagne op te zetten voor behoud en uitbreiding van stages voor het mbo. Ingrado heeft intensief contact met verschillende koepelorganisaties. We trekken samen op, om op landelijk maatschappelijke uitval van de kwetsbare jongeren te voorkomen. Uit de diverse regio’s horen we dat het RMC zich voorbereid op een totaal ander perspectief op werk voor de jongeren dan een half jaar geleden. 


> Lees hier wat bijvoorbeeld Arnhem en Amsterdam doen om jongeren te helpen


Laat ons weten hoe wij kunnen ondersteunen

We zijn nieuwsgierig naar de werkwijzes van de verschillende regio’s omtrent de uitstroom van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt. De verwachting is dat veel meer jongeren voor een vervolgopleiding gaan kiezen en dat wordt gekozen voor omscholing naar kansrijkere beroepen zoals de zorg. We kunnen allerlei scenario’s bedenken, maar we horen het graag van jullie! Wat gaat hierin goed en wat zou beter moeten? En natuurlijk…hoe kan Ingrado hierin ondersteunen? Laat het ons weten.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.