Wetsvoorstel voorziet in wettelijk kader voor toezicht op scholen

Het toezicht op het verzuimbeleid van scholen is sinds 2012 onderdeel van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. Met een (groeiend) aantal gemeenten werd die taak vorm gegeven via een samenwerkingsovereenkomst. In het wetsvoorstel ‘actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs’ worden de wettelijke kaders voor die samenwerking aangepast.

Het wetsvoorstel is onderwerp van internetconsultatie. Ingrado reageert op het laatste onderdeel daarvan: 'Grondslagen voor uitoefening toezicht'. Dat gaat onder andere over het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen en ligt daarmee in het verlengde van de werkzaamheden van onze leden.

Ingrado vindt de wettelijke verankering van een directe rol voor gemeenten in het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen van groot belang. Door de in het wetsvoorstel beschreven samenwerking tussen de Inspectie van het Onderwijs en de gemeenten wordt recht gedaan aan het in 2012 ingezette beleid en de positieve evaluatie in 2014 van de uitwerking daarvan.

De volledige reactie kunt u hieronder downloaden. Hierin gaat Ingrado ook in op het gebruik van de signalenbox en het melden van de schorsing van een leerling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads