Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Op 28 april jl. boden minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris Dijkhoff( V&J) de Tweede Kamer de uitwerking van het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom aan. Het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom voorziet in afspraken tussen Rijk en gemeenten betreffende werk, onderwijs en gezondheidsbevordering voor mensen met een verblijfsvergunning.

Het doel van deze afspraken is om deze groep zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk te helpen, naar school te laten gaan of op een andere manier een bijdrage te laten leveren aan de Nederlandse samenleving.

Een voorbeeld van de gemaakte afspraken is dat vergunninghouders in een zo vroeg mogelijk stadium gescreend worden op scholing- en arbeidskansen. En voor het inrichten van tijdelijke onderwijshuisvesting in het voortgezet onderwijs voor asielkinderen stelt het Rijk extra gelden ter beschikking aan gemeenten.
Het Rijk en VNG gaan gezamenlijk gemeenten ondersteunen bij het maken van een lokale aanpak op deze thema’s.

Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid voor het uitwerkingsakkoord inclusief de aanbiedingsbrief.
 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.