Stand van zaken voorziening vroegtijdig aanmelden mbo

In de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkt aantal gegevens over aanmeldingen van leerlingen in het mbo met elkaar en met gemeenten uit te wisselen.

Kort samengevat dienen de vo-scholen aan de gemeenten te melden welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen de status van de aanmelding van deze leerlingen te melden aan de vo-scholen en aan de gemeenten.

Voorziening vroegtijdig aanmelden
Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een ICT-informatiesysteem, de voorziening vroegtijdig aanmelden (vva), voorbereid. De vva bestaat uit drie koppelpunten, die gezamenlijk zorgen voor de verzending van de gegevens naar de juiste ontvanger.

Het koppelpunt mbo is eind november opgeleverd, de oplevering van het koppelpunt vo volgt eind van dit jaar. De administratiesystemen van de vo-scholen en van de mbo-instellingen sluiten in de eerste helft van 2019 aan op de koppelpunten vo en mbo. Scholen hoeven hiervoor niets te doen.

Ingangsdatum nieuwe werkwijze
Het koppelpunt gemeenten wordt in juni 2019 opgeleverd. De verplichting om gegevens over de aanmeldingen te leveren, gaat in op 1 september 2019. Vanaf dat moment zullen alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten gegevens over de aanmeldingen door middel van de vva uitwisselen.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.