Stand van zaken passend onderwijs

In juni 2020 levert het ministerie van OCW de beleidsreactie op de evaluatie passend onderwijs op. De afgelopen tijd is Ingrado samen met andere partijen nauw betrokken geweest om vanuit leerplicht en RMC input te geven. Deze opbrengst draagt bij een gezamenlijk beeld van waar we nu staan en waar het naar toe moet met het passend onderwijs.


Ingrado streeft naar een inrichting van het onderwijsstelsel dat bijdraagt aan het voorkomen van maatschappelijke uitval en dat toegankelijk is voor jongeren die toch zijn uitgevallen.

Daarnaast streven we naar een forse vermindering en liefst afschaffing van vrijstellingen voor jongeren waarvoor onderwijs in het huidige stelsel geen goede keuze is. In plaats van vrijstellingen zou volgens Ingrado een ontwikkelaanbod voor deze jongeren moeten liggen dat door het onderwijs en de gemeente wordt opgesteld. Op deze wijze krijgt men tevens zicht op de maatschappelijke uitval en wat er nodig is om deze jongeren betekenisvol te laten deelnemen aan de samenleving. Ingrado vindt dat passend onderwijs nog lang niet af is en verder ontwikkeld moet worden.

Natuurlijk gaan we verder met de ontwikkeling van passend onderwijs en het leerrecht van onze jongeren!


Toelichting bij de analyse

De praatplaat hierboven (bekijk op volledige grootte) is het resultaat van de gesprekken met OCW over de huidige stand van passend onderwijs. Wil je meer uitleg over wat er te zien is in de praatplaat? Lees dan deze uitgebreide probleemanalyse passend onderwijs.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.