Landelijke Dag van de Leerplicht 2018

Op donderdag 15 maart 2018 is het de Dag van de Leerplicht. Ieder jaar organiseren gemeenten en scholen in Nederland lokale initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van onderwijs en het behalen van een startkwalificatie. Dit jaar is het thema: samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs.

Het verzilveren van het recht op onderwijs en ontwikkeling is niet voor elk kind of jongere vanzelfsprekend. Het vraagt om samenwerking tussen diverse partijen waaronder de school, de ouders, de gemeente en andere (zorg)instellingen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende wordt samengewerkt en leerplichtambtenaren maatwerk kunnen leveren ontwikkelde Ingrado samen met de Raad voor de Kinderbescherming, het OM en Halt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De MAS dient als leidraad voor alle partijen bij het aanpakken van ongeoorloofd schoolverzuim.

Carry Roozemond, directeur-bestuurder van Ingrado: “Er ligt een uitdaging om voor kinderen en jongeren die langer dan drie maanden niet op school zijn een passend aanbod te realiseren. Het goede nieuws is dat thuiszittende kinderen steeds beter en steeds eerder in beeld zijn. Daar kan het echter niet bij blijven. Ook deze kinderen hebben recht op ontwikkeling en onderwijs. Daarom zet Ingrado zich, samen met vele anderen, in om maatwerk voor deze kinderen te realiseren. Daar maken we samen in de gemeenten werk van, juist omdat we willen voorkómen dat een kind thuis komt te zitten. Want als er één ding zichtbaar is geworden de afgelopen jaren is het dat we door effectief samen te werken, met ouders én onderwijs bij verzuim en thuiszitten tot een oplossing kunnen komen.”

Schimmelpenninck-lezing 2018
Ingrado nodigt om de twee jaar tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht een spreker uit om zijn of haar visie op het recht op onderwijs te delen. Dit jaar organiseert Ingrado alweer de vierde Schimmelpenninck-lezing. Anja Vink, onderwijsjournalist en schrijfster van het boek ‘Van deze kinderen ga je houden’ zal de lezing uitspreken. In haar lezing gaat ze in op het recht op ontwikkeling voor voortijdige schoolverlaters van 16 jaar en ouder. De Schimmelpenninck-lezing vindt plaats bij de VNG in Den Haag.

Over Ingrado
Ingrado draagt als branchevereniging voor medewerkers leerplicht en RMC actief bij aan het beschermen en versterken van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Ingrado bevordert beleid gericht op de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk en realiseert voorwaarden zodat haar leden hun werk goed kunnen doen. De vereniging is opgericht in 1983 en bestaat dit jaar exact 35 jaar. Door de inspanningen van Ingrado en haar leden zijn alle partijen die zich bezighouden met verzuim en voortijdig schoolverlaten samen beter in staat om hun doelstellingen te realiseren. Dit alles stelt de jongere in staat zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Over de Dag van de Leerplicht
De landelijke Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie van OCW en Ingrado. Zij ondersteunen gemeenten in het hele land bij de organisatie van lokale acties en activiteiten. Voor meer informatie kijk op dagvandeleerplicht.nl. Volg de Dag van de Leerplicht ook op Facebook en Twitter.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.