Geld voor gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid in steunpakket

De werkloosheid onder jongeren is door de coronacrisis toegenomen van 6,3% in maart 2020 naar 11,3% in augustus 2020. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Jongeren hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie en zijn veelal actief in sectoren die hard getroffen zijn door de crisis, zoals de horeca en de evenementenindustrie. Jongeren zonder startkwalificatie zijn extra kwetsbaar doordat zij een hoger risico lopen om hun baan kwijt te raken en meer moeite hebben om een (nieuwe) baan te vinden.

Derde steunpakket

Op Prinsjesdag is een derde steunpakket aangekondigd met daarin gelden voor de versterking van de RMC-functie. Hiermee kan extra ingezet worden op de begeleiding van voortijdig schoolverlaters (oud en nieuw) naar school en/of werk. 

Daarnaast ontvangen scholen en gemeenten een extra steunpakket. Voor scholen ligt de focus op een goede begeleiding van jongeren in het laatste jaar van de opleiding, waarbij de mogelijkheid om langer door te leren en de uitstroom naar werk centraal staan. Gemeenten ontvangen extra budget om, naast de begeleiding van jongeren met een uitkering, ook jongeren zonder uitkering naar werk te begeleiden. 


Samenwerking versterken

SZW en OCW zijn momenteel hard aan het werk om kaders op te stellen om contactgemeenten en scholen te informeren. Belangrijk is dat de aanpak jeugdwerkloosheid een impuls is om de samenwerking in de regio’s te versterken.

De verwachting is dat SZW en OCW aan de voorkant om een ‘licht’ plan vragen waaruit de gemeenschappelijk inzet op jeugdwerkloosheid blijkt: RMC-regio, arbeidsmarktregio en de mbo contactschool. Ingrado roept op om nu al de samenwerking te zoeken of te versterken.  


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.