Corona-onderwijsbulletin #5 van het Ministerie van OCW

Een bulltin dat OCW stuurt aan bestuurders in het onderwijs om hun achterban te updaten. Hieronder vind je informatie over:

• De verlenging van de maatregelen m.b.t het onderwijs;
• De gevolgen van het verlengen van de maatregelen voor de meivakantie;
• Het bieden van noodopvang in de meivakantie;
• Kwetsbare kinderen;
• Examens.

Maatregelen voor het onderwijs verlengd
Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot
en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen en kinderopvang. In de week vóór 28 april
beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht
tot na de door de school aangehouden meivakantie. De verlenging van de maatregelen is
noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te
beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er
moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op
de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder
controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.


Betekenis voor het onderwijs
Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van scholen en onderwijspersoneel, maar ook van
ouders die het eigen thuiswerken vaak combineren met hulp bij het afstandsonderwijs van hun
kinderen. We vertrouwen er echter op dat alle schoolleiders en -bestuurders, leraren, ouders en
leerlingen samen de schouders er onder zetten. Zodat ook de komende weken zo goed als mogelijk
afstandsonderwijs geboden kan worden, noodopvang wordt geboden en schoolexamens
georganiseerd kunnen worden. Weet dat OCW uw inspanningen zeer waardeert en u zal
ondersteunen waar nodig.


Gevolgen van het verlengen van de maatregelen op de meivakantie en de noodopvang
Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren gaan de door de school
aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.
Om de noodopvang in deze uitzonderlijke situatie te kunnen continueren tot in elk geval 28 april -
en mogelijk langer - zullen de onderwijs- en de kinderopvangsector samen met OCW en SZW de
tijd tot eind april gebruiken om samen na te denken over scenario’s met betrekking tot de opvang
tijdens de meivakantie.


Afstandsonderwijs en kwetsbare leerlingen
Nu de maatregelen van het onderwijs worden verlengd is het nog belangrijker dat we voldoende
aandacht geven aan de leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben en de leerlingen voor
wie thuis geen veilige basis biedt. In de Kamerbrief van 20 maart heeft minister Slob aangegeven
welke extra inspanningen worden gevraagd om ook voor deze kinderen alles te doen wat nodig is.
Op veel plaatsen zien we hier goede initiatieven van de grond komen. We horen helaas ook dat dit
nog niet op alle plekken al voldoende geregeld is. Hierbij verzoeken we u om alles in het werk te
stellen deze kinderen te bereiken en extra te begeleiden en/of mee te werken om deze kinderen op
te vangen. Eind deze week ontvangt u over de aanpak hiervoor een update. Ook de Tweede Kamer
wordt hierover geïnformeerd.


Examens
Momenteel wordt hard gewerkt aan het uitwerken van het besluit om dit jaar geen centrale
eindexamens te organiseren. Vrijdag bent u over een deel van deze uitwerking al geïnformeerd en
hebben scholen via het CVTE een servicedocument ontvangen. Zo snel mogelijk volgt er meer
informatie over de slaag/zakregeling. De verlenging van de maatregelen op 31 maart verandert niets aan de mededeling ten aanzien van
de (school)examens, zoals gedaan in de brief van vorige week. Deze kunnen afgenomen worden, fysiek met in achtneming van de adviezen van de RIVM, of op afstand.

Bekijk voor meer info ook de Q&A’s op de site van de Rijksoverheid.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.