Nieuws - Leerplicht in het nieuws

RSS
09 Jul

Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

Sinds dit studiejaar is het mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school, mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar... Lees meer

25 Jun

Dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs

26 juni bespreekt de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg de voortgang en evaluatie van passend onderwijs. De dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs bevat als vanouds weer veel... Lees meer

03 Jun

Aantal thuiszitters omlaag? Zij kregen het voor elkaar

Het is een hardnekkig probleem: hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school? Die vraag staat ook dit jaar weer centraal in de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Lees meer

24 Apr

MAS animatie: schoolverzuim lossen we samen op

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. In de animatie... Lees meer

21 Feb

Versneld regionaal in actie voor het recht op onderwijs en ontwikkeling

Vandaag is het Algemeen Overleg over onderwijs en zorg met de ministers Slob en De Jonge. Daar wordt onder meer de deze week verschenen kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot... Lees meer