Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag, welke rol speelt de RMC?

Afgelopen vrijdag is de kabinetsreactie op het interdepartementaal onderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in.

Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek.

 

Wat zijn de belangrijkste punten uit de kabinetsreactie voor de RMC?

  • Het kabinet zet niet aan de voorkant in op een verdere uitbreiding van de RMC-taak met de monitoring van de hele IBO-doelgroep, omdat dit een verschuiving van budgetten vraagt die het kabinet aan een volgend kabinet laat.
  • Huidige monitoring van jongeren tussen de 18 en 23 zonder startkwalificatie en van pro- en vso-leerlingen tussen de 16 en 23 jaar zonder werk wordt uitgebreid naar alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een risico op afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Geen extra middelen voor RMC.

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Donderdag 31 oktober 2019 vindt het debat in de Tweede Kamer over het IBO JmAA plaats. Voorafgaand aan het debat sturen de MBO Raad, VNG, Divosa, Jeugdzorg Nederland, SBB en Ingrado een gezamenlijke reactie op de eerder genoemde brief. Deze reactie plaatsen we zo spoedig mogelijk op Ingrado.nl

Dinsdag 3 december organiseert Ingrado samen met OCW een conferentie over Voortijdig Schoolverlaten in Amersfoort.

 

Deel signalen

We blijven er dicht op zitten en laten ons graag inspireren door signalen van jullie over dit rapport. Daarnaast horen we graag de reacties die jullie opvangen in de eigen regio.

Ondertussen gaan we natuurlijk door met het organiseren van activiteiten om de veranderingen samen op te pakken.

 

> Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.