We werken samen met de jongeren aan hun eigen toekomstperspectief

Tijdens de Dag van de Leerplicht presenteerde Ingrado het RMC Manifest. Hierin vertalen we een droom; inzet voor álle minder zelfredzame jongeren, één regievoerder en maatwerk door afstemming van wet- en regelgeving, naar een ambitie. Die droom en de ambitie kwamen niet uit het niets. We vroegen o.a. vijf professionals om hun visie op de RMC. Die delen we de komende tijd met jullie. Dit keer: Gwen Penders, RMC-coördinator en beleidsmedewerker bij het Regionaal Bureau Leerplicht en het Jongerenloket van de Westelijke Mijnstreek in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen.Waar denk je aan als je aan de RMC denkt? 

“Als ik aan RMC denk, dan denk ik toch aan de brede aanpak. In de kern draait het om schooluitval, maar meestal gaan daar grotere problemen achter schuil. Het draait om een integrale aanpak. Wij kijken dus verder dan de uitval en richten ons ook op hoe de jongeren omgaan met de uitdagingen in het leven, hoe ze zelf regie kunnen pakken, hoe het zit met de veerkracht, participatie en we leren hen goed voor zichzelf te zorgen. Wij kijken dus breed als het gaat om de leefgebieden van de jongeren, maar we kijken ook breed als we zoeken naar oplossingen. We schakelen in wie nodig is om de jongeren een plek te bieden.

Leerplicht/RMC/Jongerenloket, Jeugd en WMO zitten centraal bij elkaar. Daardoor hebben we korte lijntjes en kunnen we snel iets bespreken. Maar denk bij die integrale aanpak ook aan de intensieve samenwerking met collega’s van Werk en Inkomen, met  werkgevers, scholen en maatschappelijke werk in de regio. De jongere staat centraal en we schakelen met wie nodig is om de jongeren een plek te bieden. Wij zorgen daarbij voor het maatwerk.”


Verloopt dat soepel?   

“Eigenlijk wel. We werken vanuit de bedoeling. We kijken naar wat de jongeren nodig heeft en wat in zijn/haar situatie passend is. We hebben aandacht voor werken vanuit het idee van positieve gezondheid, hoe zelfredzaam een jongere kan worden en zijn.  RMC wetgeving is belangrijk, maar de bedoeling van ons vak, jongeren een passende plek bieden, gaat bij ons altijd voor. We zoeken naar de ruimte binnen de wet en werken vanuit de bedoeling, niet vanuit procedures en richtlijnen.”


Biedt de Wetgeving die ruimte dan niet? 

“Waar we tegenaan lopen is dat wetten elkaar soms wel wat tegenwerken. De uitdaging is met elkaar in gesprek te gaan, te zoeken naar wat mogelijk is en tot een oplossing te komen die in de situatie nodig is. In onze regio zijn we het er allemaal over eens, het belang van de jongeren staat voorop.”


Wat maakt de positie van RMC binnen jullie gemeente /regio bijzonder?

“De terugdringing van voortijdig schoolverlaten is gepositioneerd in de doorlopende leerlijn van 4 tot 27 jaar, binnen het team Leerplicht/RMC/Jongerenloket. Hiermee laten we jongeren niet los wanneer ze 18 jaar worden, maar ook niet wanneer de 23 jaar worden of hun startkwalificatie hebben behaald. We laten de jongere pas los wanneer deze op zijn of haar passende plek zit. Dit kan zijn in het onderwijs, arbeidsmarkt, dagbesteding, zorg of een combinatie hiervan.

De leerplichtambtenaren en de jongerenconsulenten zijn tevens ook RMC-consulent binnen hun functie. Dit maakt dat er geen knip in de werkzaamheden zit en de begeleiding van de jongeren doorgezet kan worden vanuit een persoonlijke aanpak. Hierin hebben de consulenten een regierol en halen erbij wat nodig is.

Door het Jongerenloket als sluitpost van de doorlopende leerlijn zorgen we ervoor dat alle jongeren tot 27 jaar, ongeacht onderwijsachtergrond of behaalde startkwalificatie, altijd bij ons terecht kunnen. We werken samen met de jongeren aan hun eigen toekomstperspectief.”


Het klinkt of alles soepel geregeld is. Zijn er nog wensen voor de toekomst?   

“We willen meer in de scholen zijn om ook jongeren die wel aanhaken in het onderwijs, maar toch problemen hebben meer in beeld te krijgen. Sommige kunnen immers prima een startkwalificatie halen en zijn volgens de wet geen risicogroep, maar het kan best dat er op andere leefgebieden dingen spelen waardoor ze toch kwetsbaar zijn. Soms hebben ze een verslaving, een ellendige thuissituatie of schulden waardoor het kaartenhuis ineens in kan storten.

Wij willen dat voor zijn. We merken dat er al een hoop jongeren bij het Jongerenloket binnenlopen om hun vragen te stellen en problemen te delen. Daarom willen we  een tweede locatie in het plaatselijke MBO. Dat past bij onze brede en integrale aanpak en bij de vraag hoe wij deze jonge inwoners met nog een hele toekomst voor zich, kunnen helpen We willen dat iedereen een plek heeft, zelfredzaam en veerkrachtig is. Daarom blijven we  innoveren.”


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.