Leerbaar of schoolbaar?

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen en jongeren goed. Zij gaan naar school, doen een opleiding en bouwen vervolgens een zelfstandig bestaan op. Ik vind het van belang om hierbij stil te staan. Er zijn ook jongeren, en dat zijn onder anderen de jongeren die wij tegenkomen, die het zonder hulp en begeleiding niet redden. Die niet op eigen kracht de weg naar zelfstandigheid vinden. Oorzaken zijn er legio en die moeten we opsporen en wegnemen voor zover ze beïnvloedbaar zijn. Om deze jongeren en hun ouders te ondersteunen ligt er in eerste instantie een taak voor het onderwijs en voor de gemeente. Het onderwijs biedt passend onderwijs en natuurlijk, daarin valt nog best wat te verbeteren. Nog steeds wordt niet ieder kind gezien in al zijn mogelijkheden en talenten. Nog steeds worden daardoor kansen gemist. Anderzijds kunnen we van het onderwijs niet verwachten dat er voor elke problematiek een aparte aanpak ontwikkeld wordt. Soms zullen we moeten accepteren dat het, tijdelijk, niet lukt met een kind op school. Dat zijn de situaties waarin de samenwerking tussen gemeente en het samenwerkingsverband van belang is. En dan kan de conclusie zijn dat een kind niet schoolbaar is of nóg niet schoolbaar is. 

Dat betekent echter niet dat dat kind niet leerbaar is. Ik geloof er namelijk heilig in dat ieder kind leerbaar is omdat ieder kind talenten heeft en zich wil ontwikkelen.  En voor een leerbaar kind of een leerbare jongere zijn er mogelijkheden te over om zich te ontwikkelen. We moeten ze alleen zien en benutten. De gemeente kan de regie nemen want zij heeft alle kinderen en jongeren in beeld. 

De gemeente is aan zet als het gaat om de financiering van de jeugdhulp, dagbesteding en ondersteuning en heeft er op de lange termijn alle belang bij dat haar burgers in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat kan de gemeente niet alleen, daar is samenwerking voor nodig.  Ga daarom samen met partners in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg op zoek naar die mogelijkheden en maak optimaal gebruik van de ruimte die wet- en regelgeving bieden. Laten we zorgen dat ieder kind in beeld blijft en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor zijn of haar ontwikkeling.

Wat een uitdaging ligt hier voor jullie! Jullie weten over wie we ons zorgen moeten maken, jullie kennen hen en weten wat er nodig is. Maak dat kenbaar! En als dat wat nodig is voor jongeren, niet kan binnen het onderwijs, gaan we daarbuiten op zoek. Dan zijn ze – nog – niet schoolbaar, maar wel leerbaar.

En laten we dan in het verlengde ook stoppen met de vrijstellingen. Want als ieder kind en iedere jongere leerbaar is, hoeft niemand meer een vrijstelling te krijgen van de Leerplichtwet. Ieder kind kan zich ontwikkelen, alleen soms even niet op een school. 

 

 

Carry Roozemond

Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.