Jaar vol beweging!

Wat een beweging in 2018! We zetten met z’n allen steeds meer in op preventie, op het voorkomen van thuiszitten, op voorkomen dat jongeren een uitkering moeten aanvragen. We praten steeds meer over leerrecht in plaats van over leerplicht, over investeren in ontwikkelingskansen in plaats van over de startkwalificatie als ultiem doel. Boeket
Met onze partners feliciteerden we de nieuwe wethouders in het domein onderwijs en jeugd. Door een digitaal boeket te sturen, gekoppeld aan good practices en adviezen hielpen we hen een beetje op weg. En boden we onze leden een handvat om met de nieuwe bestuurders het ‘goede’ gesprek te voeren en samen met het onderwijs een koers te bepalen.

We missen je! Ook op de basisschool
Samen met jullie brengen we het gesprek op gang met het primair onderwijs. Het gesprek over verzuim en verlof en over wanneer we ons zorgen moeten maken over kinderen. We laten zien dat het belangrijk is om al op de basisschool scherp te zijn, om te laten merken dat we iedere leerling missen die niet op school is. En we laten zien dat we kunnen en willen samenwerken, ook met ouders, in het belang van de ontwikkeling van kinderen. 

Themacafés 
Beweging overal in het land. In regionale themacafés stond het verhaal achter de cijfers centraal. Dit naar aanleiding van ons onderzoek naar en publicatie over thuiszitters in het voortgezet onderwijs. In de themacafés onderzochten we met gemeenten en samenwerkingsverbanden hoe we samen verder kunnen komen. Wat er nodig is om samen een sluitend aanbod te realiseren zodat alle jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Begin 2019 zullen we de opbrengsten van deze ontmoetingen delen.

Vergeet-me-nietjes
Eveneens in het belang van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren ontwikkelden we informatiesheets over twee groepen ‘vergeet-me-nietjes’: kinderen van laaggeletterde ouders en jonge mantelzorgers. We hopen jullie blik hiermee nog verder te verruimen. In 2019 volgen er meer.

RMC
En wat te denken van de beweging die in gang is gezet met de doorontwikkeling van de RMC-functie. Van voorkomen van voortijdig schoolverlaten ontwikkelen we door naar een aanpak gericht op een zelfstandige positie in de samenleving voor alle jongeren. Samen met onderwijs, samen met de arbeidsmarktregio’s, participatie en zorg. Samen sterk staan is ook in 2019 het motto.

Ingrado
Beweging dit jaar ook binnen de vereniging. Ingrado bestaat 35 jaar. We vierden een feestje op de Algemene Vergadering en keken terug en vooruit, onder meer in verhalen in Ingrado Magazine.

En aan het eind van dit feestelijke jaar blik ik alvast kort vooruit naar 2019. Op 8 januari lanceren we de Ingrado-app: de nieuwste informatie en kersverse achtergronden rond de bescherming van het recht op ontwikkeling onder handbereik.

En op diezelfde datum blikken we nog één keer terug op ons 35-jarig bestaan met de publicatie van de memoires van Ton van der Hulst, oud-bestuurslid van Ingrado en oprichter van de LVLA, onze voorloper.

Ook beweging in ons personeelsbestand. Maar liefst vier vacatures stonden er uit. We hebben mooie gesprekken gehad. Er zullen op korte termijn nieuwe collega’s starten die we graag aan iedereen voorstellen in 2019. En we gaan er voor dat er ook een administratief medewerker projecten start in 2019.

Samen met hen zullen we onze focus nog sterker richten op de doorontwikkeling van leerplicht naar leerrecht, op het recht op ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt voor alle jongeren, op het voorkomen en terugdringen van thuiszitten. Doen jullie ook weer mee? 

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een mooi begin van 2019! 

 

 

Carry Roozemond

Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.