Een cirkel is ook een lijn

Naarmate ik langer rondloop in ons werkveld houdt de vraag wanneer onderwijs echt passend is me in toenemende mate bezig. Steeds vaker blijkt het mogelijk onderwijs te organiseren voor kinderen en jongeren die uitvielen en thuiszitten. En steeds vaker blijkt dit ook te leiden tot een resultaat om trots op te zijn: een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt. Neem nu Jannay, de voormalige thuiszitter uit ons laatste Ingrado Magazine. Zijn route was allesbehalve een rechte lijn; er waren afslagen, opstoppingen en omleidingen, maar het belangrijkste is dat hij zijn bestemming bereikte en nu als dakdekker aan het werk is. 

Dat betekent echter wel dat partijen de handen ineen moeten slaan en moeten inzien dat investeren in jongeren loont. Want neem nu de moeder in Rotterdam die erin slaagde om met medewerking van veel partijen een traject in te richten voor haar thuiszittende kind. Tot de gemeente er een stokje voor stak omdat zij van mening was dat er op deze manier wel erg veel onderwijsgeld opging aan wel erg weinig onderwijstijd. En ja, dat zal zo zijn, maar wat kost het wel niet als we verzuimen ook voor dit kind een echt passend traject in elkaar te zetten….

Hartgrondig eens ben ik het met Natasja Hoogerheide, intern begeleider en moeder van een autistische zoon, die ik hoorde spreken op het congres De staat van het onderwijs. Zij twittert: ‘Als we nu bij uitvallers binnen het onderwijs eens eerst gaan kijken wat er wél kan en we zetten daar 100 procent op in, zonder schotten, zonder verkramping, zonder heilige huisjes en vol vertrouwen, dan gaan er mooie dingen gebeuren.’ 

Laten we er met elkaar nu eens serieus werk van maken dat ieder kind zich op zijn of haar eigen manier kan ontwikkelen. Dat betekent niet dat we voor ieder kind eigen onderwijs creëren, het betekent dat we het gesprek voeren met de intentie passend ook echt passend te laten zijn. Het betekent met elkaar kijken welke route we kunnen uitstippelen, welke lijn we kunnen trekken en welke figuur we zo kunnen maken om een jongere in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

Met elkaar de intentie uitspreken passend ook echt passend te maken, betekent ook tegen ouders kunnen zeggen waar de grenzen liggen, eerlijk durven zijn. Als er dingen worden gevraagd die met de beste wil van de wereld niet binnen het onderwijs te organiseren zijn, gaan we daarbuiten op zoek. Laten we het speciale gewoon maken en het denken in rechte lijnen loslaten. Als we de lijn maar lang genoeg doortrekken wordt ‘t vanzelf een cirkel.

 

 

Carry Roozemond

Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.