Communicatie is tweerichtingsverkeer

Wat een dooddoener hoor ik je denken en toch merk ik de laatste tijd steeds vaker hoe belangrijk dat tweerichtingsverkeer is. Niet alleen belangrijk, noodzakelijk zelfs. Alleen door in gesprek te gaan over wat we lezen, horen en zien, kunnen we de kansen voor jongeren vergroten en soms zelfs keren. Door eenzijdig te oordelen over een jaarrapport, een bericht op sociale media rond wachtlijsten of thuiszitten, over initiatieven om nieuwe perspectieven voor jongeren te ontwikkelen, missen we de kracht van het gesprek, van de uitwisseling, van het contact.Het vergroten van de kansen voor jongeren is gebaat bij communicatie, bij in gesprek gaan en samen op zoek zijn. Communicatie is oor en oog hebben voor de ander, is aandacht hebben voor haar of zijn verhaal. Communicatie is tweerichtingsverkeer en vraagt dus om minimaal twee paar oren en ogen. In goede communicatie wordt geluisterd en besluit je soms even achterover te leunen en je mond te houden. In het belang van het grotere doel. 

Luisteren naar elkaar, echt horen wat de ander zegt en op basis daarvan actie ondernemen. Of soms juist even niet. Ouders en leerkracht, docent en leerling, leerplichtambtenaar en leerling en ouders en zorgcoördinator en jeugdarts en maatschappelijk werker en wethouder en…… Luister naar elkaar en werk samen om die leerling. 

Luisteren en horen wat de ander zegt betekent niet per definitie doen wat de ander wil. Echt niet alles wat wenselijk is, is ook mogelijk. Het betekent wel alles doen wat mogelijk is om een passend aanbod te realiseren. En soms kan er veel meer dan je denkt. Veel meer als je echt in gesprek gaat en samen zoekt naar oplossingen.

Voor een echt gesprek is een open houding nodig, een nieuwsgierige en onderzoekende blik. Wat kan er meer dan wat ik gewend ben, is er misschien een mogelijkheid die ik nog niet ken, zijn er wegen die nog niet bewandeld zijn? Op zoek zijn, in gesprek blijven, ontmoeten, luisteren en de ander serieus nemen. Dat is de kern van communicatie en dat is volgens mij de kern van de aanpak die een einde moet maken aan het feit dat kinderen thuiszitten zonder onderwijs. Als we echt luisteren is er meer mogelijk, zien we kansen in plaats van drempels. Doe je mee?

 

 

Carry Roozemond

Directeur-bestuurder van Ingrado. Ze schrijft regelmatig over wat haar aan het hart gaat bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.