Wat doet Ingrado in de zomer? samen plannen maken voor 2018

Wat gaat Ingrado in 2018 doen om jongeren hun recht op onderwijs en ontwikkeling te bieden? Die vraag stond centraal tijdens de creatieve sessie die Ingrado op 3 juli organiseerde. Lees hoe deelnemers de sessie beleefden.

Een brede groep partners ging in op onze uitnodiging om mee te denken. De sessie leverde veel input op voor de plannen van Ingrado voor 2018. Daar zijn we onze partners heel dankbaar voor. Wat vonden zij er zelf van?

Corine van Helvoirt, verenigingsmanager en expert Onderwijskwaliteit van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, waardeerde in de eerste plaats het gesprek met collega’s uit andere sectoren: "Het lijkt me voor ons allemaal van belang dat we zorgen dat we het recht op onderwijs en ondersteuning voor alle kinderen gezamenlijk blijven waarborgen en daarbij elkaars expertise erkennen en inzetten. Daarnaast moet er mijns inziens nog heel veel gebeuren op de verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg waar het gaat om meer preventie. Daar liggen de grootste uitdagingen maar zeker ook de meeste kansen. Daarvoor is bovenregionale samenwerking noodzakelijk."

Hermien Jacobs, projectmanager overheid, onderwijs en jeugd, beleefde dankzij de verschillende invalshoeken van de deelnemers aan de sessie een paar 'aha-momenten'. Juist doordat je even door de ogen van de ander kijkt. "Samenwerken is bij veel partijen goed belegd. Toch zien we nog situaties waar het nog niet zo loopt zoals gehoopt/verwacht. Het is wenselijk om dat nader te verkennen, en naar een ander level te tillen. Dat bereik je niet alleen met het verspreiden van goede voorbeelden, daarvoor is ook ontmoeting nodig."

"Houd de positieve, enthousiaste manier van werken vast. Ook de wijze waarop de inspiratiesessie wordt 'gegeven' en dat jullie het DOEN is iets waar organisaties een voorbeeld aan kunnen nemen."

Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs vond het mooi te merken dat een groep mensen, die elkaar deels vooraf nog niet kende, de motivatie deelde om te werken aan het recht op onderwijs voor elk kind. "Misschien wel onze grootste gezamenlijke opgave is om te werken aan een attitude bij alle betrokkenen in Nederland om een kind nooit los te laten. Of de kwestie die aan de orde is nou tot je verantwoordelijkheid hoort, en of er een regel voor is, maakt niet uit. Je doet pas een stap terug als een kind op zijn plek is. Stimuleren van die attitude is een intensieve opdracht, maar bepalend voor structurele veranderingen. En het geeft veel genoegdoening."


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder jouw naam en email adres in.