Voorkom instroompiek pv’s bij OM en RvdK vlak voor de zomervakantie

Schoolverzuimzaken rond de zomervakantie kunnen vaak niet op tijd worden afgehandeld. Met deze tips kun je dat voorkomen.

Schoolverzuimzaken rond de zomervakantie kunnen vaak niet op tijd worden afgehandeld omdat scholen, leerplichtambtenaren, ouders en jongeren al onbereikbaar zijn vanwege de zomervakantie. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) kan zijn onderzoek dan niet tijdig doen. Daarnaast is de capaciteit bij de RvdK en het OM in die tijd minder.

Het resultaat is een te late afhandeling en late inzet van interventies gericht op teruggeleiding naar onderwijs. Hierdoor moeten jongeren vaak ook nog een deel van het nieuwe schooljaar missen.

Tips en good practices uit een aantal regio’s om dit te voorkomen:

  • De leerplichtambtenaar overlegt met de scholen over tijdige meldingen;
  • Spreek een datum af als start van een zomerstop voor het indienen van een pv bij RvdK en OM. De pv’s van vóór die datum worden voor de vakantie afgehandeld;
  • De RvdK brengt in kaart wanneer de scholen nog open en bereikbaar zijn. Ook belt de RvdK, zodra een zaak binnenkomt, ouders om te vragen wanneer ze op vakantie zijn;

Het opmaken van een proces verbaal is een 'ultimum remedium'. Meer informatie over verschillende routes bij schoolverzuim is te vinden in de MAS.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.