Verslag van de Ingrado Algemene Vergadering en werkconferentie op 18 april

18 april was het weer tijd voor de halfjaarlijkse Algemene Vergadering en werkconferentie van Ingrado. Ruim 200 leden namen deel aan de algemene vergadering. Aan de workshops van de werkconferentie namen zelfs 270 aanwezigen deel. Lees hier de impressie.


De ochtend - Algemene vergadering en filosofisch theater

Het ochtendgedeelte van de halfjaarlijkse ledenbijeenkomst van Ingrado was drukbezocht. Ruim 200 leden namen deel aan de algemene vergadering waar onder leiding van Carry Roozemond het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 zorgvuldig werd doorgenomen en toegelicht. Het jaarverslag werd goedgekeurd door de leden waarna er tijd was voor lering en vermaak tijdens het filosofisch theater van Jan Bransen, met als titel: Leren - plicht, last of lust?

Jan Bransen is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van het boek ‘Gevormd of misvormd? Een pleidooi voor ander onderwijs’. Zijn stelling is dat onderwijs niet vormt, maar vervormt. Dat komt doordat het uitgaat van verkeerde aannames, zegt hij, zoals de aanname dat je eerst jarenlang moet leren voor je kunt meedoen aan het maatschappelijk leven, of de aanname dat kennisverwerving het best in kleine brokjes gebeurt, waarbij je voortdurend toetst. Elke toets heeft als extra boodschap dat je nu even mag stoppen met leren. 

 

     ‘Hilarisch en raak. Stemt tot nadenken. Ik denk dat ik zijn boek ga kopen.’

 

De leerplicht heeft dit denken in de hand gewerkt, meent Bransen. ‘Leerplicht is eigenlijk een ‘naar-school-breng-plicht’, bedoeld voor ouders en niet voor kinderen. De wet heeft echter wel gevolgen voor kinderen. Door de leerplicht zijn zij leren als een last gaan ervaren. Ze kijken uit naar het moment dat leren een keer mag stoppen, naar het diploma aan het eind van de rit. De vlag gaat uit, eindelijk ben ik ervan af!’ Dat is zo zonde, vindt Bransen, want leren zou een lust moeten zijn, leren gaat een leven lang door.’

De startkwalificatie is een vreemd begrip, vindt Bransen. ‘Waar ben je dan precies voor gekwalificeerd? Gekwalificeerd om mee te doen aan de samenleving? Je krijgt die startkwalificatie als je er al lang bent, als je je opleiding hebt afgerond en klaar bent voor het werk. 

Het onderwijs kan zoveel beter, beweert Bransen. Het kan vormen, en om dat te bereiken moet het roer om. Primair onderwijs hoort te draaien om de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stemmen durven te verheffen. Het voortgezet onderwijs hoort ervoor te zorgen dat jongeren een positie verwerven waarin ze ertoe doen, op school en op straat. En al het zogenaamde ‘hogere onderwijs’ organiseren we voortaan in duale trajecten, waarin leren en werken samengaan.

Tussendoor 

In de koffie-, thee- en lunchpauze blijkt weer hoe inspirerend dagen als deze zijn. Collega’s uit verschillende delen van het land zoeken elkaar op, wisselen ervaringen en ontwikkelingen uit en praten geanimeerd na over wat ze gezien en gehoord hebben. 

In de pauzes zijn bovendien twee kersverse producten van Ingrado te bewonderen: de Ingrado-app (heb jij ‘m al gedownload?), boordevol informatie, nieuws en ontwikkelingen in het werkveld en de integrale tekst van de Leerplichtwet. Tweede nieuwkomer die te bewonderen was, is de animatie over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Nog niet gezien? Bekijk de MAS-animatie in ons dossier.

 

 

De middag - werkconferentie     

Aan de 13 workshops van de werkconferentie in de middag namen 270 aanwezigen deel. Wederom een breed aanbod deze keer: van persona’s maken van jongeren (waarmee jongeren een gezicht krijgen en gerichter en doeltreffender benaderd kunnen worden), samenwerking met de onderwijsinspectie, de betekenis van de Toekomstcoach van MEE voor jongeren tot Leren tekenen als tweede taal (met behulp van een aantal eenvoudige figuren leren mee tekenen met een verhaal), het spelen van het MAS-spel en Praktijkleren in het mbo. Een deel van de presentaties mogen we met je delen. Bekijk ze hier.

Uitgelicht

Wanneer kleine woorden een verschil maken – Chris van Dam, praktijklector orthopedagogiek Hogeschool van Gent

Chris van Dam wil het oplossingsgericht werken, als tegenhanger van probleemgericht werken, stimuleren. ‘Door anders te kijken naar een situatie, door te denken vanuit de wens in plaats vanuit het probleem, ligt de oplossing vaak binnen handbereik.’ In het werken met jongeren ligt de focus vaak te veel op wat niet goed gaat. Als het geschetste doel niet gehaald wordt, is het mislukt (probleem), terwijl bij sommige problematiek of voor sommige jongeren ‘goed genoeg’ ook een succes kan zijn. ‘Stel bij complexe problematiek de vraag wat leefbaar is, waar zowel jij als de jongere mee kan leven en benoem dat als de gewenste situatie.’ 

Bij het oplossingsgericht werken zijn kleine woorden van grote betekenis, zegt Van Dam. ‘Een docent in een cluster-4 school heeft een probleem. Hij vertelt dat er leerlingen zijn die bijna elke dag met elkaar op de vuist gaan. “Bijna elke dag”, dat betekent dus dat er dagen zijn dat het niet gebeurt. Focus op die dagen, vraag je af wat er gebeurt op die dagen, wat jij doet, hoe de leerlingen reageren, et cetera. Oplossingsgericht werken betekent denken in mogelijkheden, kijken naar wat er goed gaat. Tegen een jongere die niet slaagt op afgesproken doelen kun je zeggen “Ik zie dat het je nogniet lukt om die taak te doen….wat heb je nodig om de volgende keer te slagen? Dat is een heel andere focus dan “Ik zie dat je dat niet kunt”. We kunnen hoop creëren door een enkel woord toe te voegen.’

 

     ‘Dat woordje ‘nog’, dat ga ik vaker inzetten.’

 

Van Dam raadt aan het woord ‘maar’ te vermijden: het ontkracht het voorgaande. ‘Als je er twee zinnen van maakt, heb je geen ‘maar’ nodig. Vragen die beginnen met ‘waarom’ zijn lastig voor jongeren: het dwingt ze om verantwoording af te leggen. Als je ‘waarom’ vervangt door ‘hoe’ geef je de jongere ruimte voor een uitleg. Dus: Hoe heb je daar last van? in plaats van Waarom heb je daar last van? 

Tot slot geeft Van Dam de deelnemers aan de workshop mee dat ieder kind en iedere jongere zijn of haar eigen handleiding heeft. ‘Ons handelen moet daarbij aansluiten. Lees dus die handleiding!’ 

Ontwikkel je vakmanschap – Ida Wildeboer en René Halberstadt, Ingrado

In 2018 heeft Ingrado een start gemaakt met het ontwikkelen van het Programma Vakmanschap. Dit programma heeft als doel de verdere professionalisering van onze beroepsgroep te stimuleren en te ondersteunen met onder meer een gedegen en gevarieerd ontwikkelaanbod. Het programma Vakmanschap wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met de beroepsgroep. De komende maanden wordt de ontwerpfase van het programma afgerond en start de uitvoeringsfase.

De deelnemers aan de workshop tijdens de werkconferentie hebben vooraf hun competentieprofiel ingevuld. Het model hiervoor is ontwikkeld als onderdeel van het programma Vakmanschap. Het rapport dat de professional terugkrijgt laat zien op welke punten hij of zij zich verder kan ontwikkelen. In de workshop geven de deelnemers feedback op het competentieprofiel dat zij terugkregen. Sommige competenties, of juist het ontbreken daarvan, zijn zeer herkenbaar, andere veel minder. Door hier met elkaar naar te kijken, wordt duidelijk waar verfijning in het systeem moet worden aangebracht om een zuiver en werkbaar competentieprofiel te kunnen opleveren. Waardevolle input voor Ingrado en de ontwikkelaars.

 

     ‘Dit instrument zou echt goed kunnen helpen ons verder te ontwikkelen en ook de kwaliteiten in ons team zichtbaar te maken.’


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.