Slachtoffers beter en eerder in beeld met afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in onderwijs en zorg, waaronder leerplichtambtenaren, verplicht te werken met een afwegingskader bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ingrado werkt mee aan het afwegingskader voor het cluster onderwijs.

In de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie ligt de wettelijke plicht sinds 1 juli 2013 om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Daarom ontwikkelen de beroepsgroepen deze maanden hun afwegingskader, dat voor 1 juli 2018 gereed is. De tweede helft van 2018 doen professionals ervaring op met het werken met hun vernieuwde meldcode en staat in het teken van deskundigheidsbevordering en scholing.

Waarom een afwegingskader in de Meldcode?
Een meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader gaat helpen bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en het daarom noodzakelijk is te melden bij Veilig Thuis. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Beroepsgroepen werken in clusters aan een afwegingskader
De beroepsgroepen werken in clusters samen aan een afwegingskader, onder leiding van een projectleider. Organisaties hoeven dus niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. Bij elk cluster is een vertegenwoordiger van Veilig Thuis betrokken. De projectleiders en Veilig Thuis ontmoeten elkaar maandelijks onder leiding van twee procescoördinatoren. Deze procescoördinatoren zorgen ook voor afstemming met gemeenten, Inspecties, brancheorganisaties en kennisinstituten. Wil je meer weten over de ontwikkeling van het afwegingskader door jouw beroepsgroep? Neem dan contact op met de projectleider. Voor algemene vragen kan je mailen naar de procescoördinatoren.

Ingrado sluit voor de leerplichtambtenaren aan bij het cluster onderwijs voor het ontwikkelen van de meldcode omdat dit het meest past bij de functie van leerplichtambtenaar: wij hebben de jongere in beeld voordat er sprake is van handhaving of zorg.  

Meer weten? Augeo maakte deze animatie over het afwegingskader in de Meldcode en in deze Kamerbrief staat de wijzing van het Besluit Meldcode beschreven.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.