Landelijke vsv-cijfers bekend

Op de site onderwijs in cijfers zijn de landelijke vsv cijfers gepubliceerd. De cijfers laten een lichte stijging zien. Lees hier wat de reden is.

Door een nieuwe bestandskoppeling bij DUO is er een andere meetsystematiek toegepast met als resultaat dat de cijfers hoger uitvallen en het aantal voortijdig schoolverlaters een lichte stijging laat zien.

Hoe staat jouw regio ervoor? Check het op onderwijsincijfers.nl

Meer cijfers vergelijken op het gebied van verzuim en uitval? Gebruik het VSv Kompas om je eigen gemeente of regio te vergelijken met andere gemeenten of regio's of het landelijk gemiddelde.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder jouw naam en email adres in.